Eiendomsovergang

21.03.2024

Vestersandveien 3 og eiendom 4/113 er solgt fra Elsa Magdalena Ingilæ Haldorsen til Paul Martinussen Haldorsen for 1 350 000 kr.


VEI