Eiendomsoverdragelse

04.05.2023

Nedreveien 2 (Gnr 4, bnr 30) er overdradd fra Ragna N Asbjørnslett til Jan Arne Gaski Asbjørnslett.