Gravearbeid ved Pipolaveien

22.10.2021

I området ved Bugøynes omsorgsenter er det satt i gang arbeid i ei kumme som skal sørge for at smeltevann renner bort på våren. I flere år har det vært store ansamlinger av smeltevann i grøfta som går mellom Pipolaveien og Omsorgsenteret/ Brannhuset. Enkelte år har det vært rene oversvømmelser her. Nå har man tatt et tak og bestemt seg for å ordne opp i problemet en gang for alle. Vannet skal heretter renne riktig vei og forsvinne ut i havnebassenget så snøsmeltinga setter i gang til våren.

Terkst & foto: VEI