Departementet støtter kvenene

01.02.2022

Alf Salangi har vært på et møte i kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og sentrale myndigheter.

Møtet ble arrangert av kommunal og moderniseringsdepartementet. Statssekretær Nancy Porsanger Anti fra Tana åpnet møtet som ble avviklet i Oslo. Alf representerte Norsk Finsk Forbund. Det som ble presentert var bl.a. ny læreplan for kvensk og finsk i Norge. Andre ting som ble tatt opp var ny kulturminnelov som er under arbeid, og at nytt e-læringsprogram for samer og nasjonale minoriteter er opprettet. Der blir det gitt info om minoriteter og deres rettigheter. En av tingene er en ny navnelov som f.eks. gir skogfinner rett til å ta tilbake sine etternavn som de gjennom tida har mistet Her kan man gå helt tilbake til tippoldeforeldrenes tid.

På møtet ble det lagt vekt på av statssekretæren at minoriteter må stå sammen,det blir ingen fremskritt dersom minoritetene står mot hverandre. Her sier Alf at han mistenkte at hun kanskje mente de finske/ kvenske forbundene spesielt.  

Forøvrig sier Alf, som representerte Norsk Finsk Forbund, dette:

- På møtet tok jeg opp forskjellige ting. Bl.a. tok jeg opp det faktum at ikke finsk lenger var å regne som et nasjonalt minoritetspråk. Her mener jeg at departementet er helt historieløse. At det finske språket står i fare for å forsvinne helt fra Bugøynes i løpet av 15 år. Og med språket forsvinner også kulturen og befolkninga mister sin identitet. Med 2 til 4 undervisningstimer i finsk pr uke klarer en ikke å erstatte det levende finske språket som er der i dag.

Ser en på skogfinner var finsk et levende språk for vel 50 år siden i Finnskogen, i dag er den helt borte. Jeg er redd mine barnebarn og oldebarn i sine historiebøker kan lese «for noen år siden var finsk et levende språk på Bugøynes, i dag er den helt borte." Ja, sier et av barnebarna, æ husker jo det når vi var i Bugøynes, da snakket bestefar finsk med folket der.

Måtte forresten rette på noe som statssekretæren sa om det fine nye museumet i Vadsø for kvener. Den var også for norsk-finner, påpekte jeg. I etterkant burde jeg også tatt med dette "nord om Norge ligger Finnmark, her ligger også Bugøynes som blir kalt for Pikku Suomi på finsk og Lille Finland på norsk».

Under møtet fikk jeg inntrykk av at departementet støttet opp om kvenenes arbeid med språk og kultur. De har nå status som nasjonal minoritet i Norge.Men ser en på statistikk fra 2021 så var det 445 elever som tok finsk/kvensk i skole i Troms og Finnmark, av disse var det 410 som tok finsk og 35 kvensk.

VEI