8. mars

08.03.2022

Den 8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Den første gangen dagen ble markert var i 1909 i USA. I 1910 ble det en internasjonal kvinnedag. Dagen skulle sette kvinners rettigheter på dagsorden. I Norge ble den første gang feiret i 1915, men den offisielle feiringen kom først i gang etter andre verdenskrig. Første gangen i 1948. Det var under den kalde krigen og kvinnene som feiret dagen møtte mye motstand, men den ble i årene som fulgte markert med mindre arrangementer. Den nye kvinnebevegelsen tok opp igjen tradisjonen 8. mars 1972. FN hadde et internasjonalt kvinneår i 1975 og dagen ble i 1977 gjort til en FN-dag.

Ingen kommer undan politiken

Marie Bergman/ Original: Kate & Anna McGarrigle