April 2023

Fylkesrådet har delt ut penger til diverse festivaler i Finnmark. Bugøynes Festivalen er en av de som får støtte. De er tilgodesett med 20 000 kr. Alt i alt er det utdelt 1 336 000 kroner til 24 forskjellige festivaler i fylket for 2023.

Det er ikke levert fangster i påskeuka. Derfor passer det veldig godt å sette inn et høringssvar til «Forslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023 og endringer i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen».

Flammene sender lysskjær over to bilder jeg har hengende over sofabenken. To bilder jeg selv har malt. Ikke noe stor kunst, men ikke så verst å se på. Det bringer tankene over på kvinnen i kirka. Ikke den sorgfulle enken Cecilie, men den mørke på bakerste benk.
Straks jeg hørte plasket fra vannet nedenfor, akte jeg meg forsiktig mot kanten. Noen småsteiner rullet ennå ned i sporene etter Trøgesen.
Da var annerledes en gang for lenge siden. Den gang, for tjue år siden, mistet en mann livet sitt her. Jeg er den eneste som vet hvor. Og jeg er den eneste som vet hvordan. En forbrytelse hadde det vært. På en måte den perfekte forbrytelse.

Fisket i uka som gikk ga ikke de store fangstene. Noen har i tillegg vært en del plaget med småkrabbe i garnlenkene. Men leveranser har det vært, fangst tatt med både garn, line og teiner.