Hvor står saken nå?

09.06.2023

Endelig ser det ut til at det er en utvikling i saken om opprydding etter tidligere forurensning ved slippbedriften i Bugøynes. Regjeringa har bevilget 105 millioner til næringslivet i Øst-Finnmark. Et resultat av krigen mellom Russland og Ukraina. Om jeg forstår det riktig så skal 10 millioner av disse pengene brukes til opprydding i Bugøynes, og dermed har man tatt et langt skritt i riktig retning. Hvor langt er vanskelig å si ettersom FeFo beregnet oppryddingskostnadene til 30 millioner kroner. Nå har man til sammen fått bevilget 13,4 millioner fra staten, men det er ennå langt igjen til 30 millioner. Så nå gjenstår det å se hva som skjer videre. Om man venter til prosjektet er fullfinansiert, eller om man ser på alternative måter å rydde opp på som enkelte tar til ordet for. Det er tross alt snakk om ganske mange helårige arbeidsplasser dersom man får gjort noe, slik at de som ønsker å starte opp med aktivitet på verftsområdet får klarsignal for dette.

Så der står saken nå.

Bildet er fra slutten av 1980-årene.

VEI

Kopi av Hvor står, eller ligger, saken nå? 2