Ekstra Fiskerimelding uke 45

15.11.2023

Ettersom fiskerimeldinga på mandag ikke var helt oppdatert har Ivar Kaski kastet seg over tastaturet og kommet med opplysninger som manglet, pluss litt til. Han skriver at det fortsatt ikke er mottak av hvitfisk i Bugøynes, kun krabbemottak på Norway King Crab, og kun en båt hjemmehørende i kommunen har levert. Båten er Vognfjorden fra Bugøyfjord som har levert 24 kg krabbe.

Ellers har to båter fra Bugøynes som driver med linefiske levert i Vadsø. Luskin 763 kg og Agnius 1524 kg. Fangstene har omtrent lik mengde av hyse og torsk, skriver han.

Et bilde har han også lagt ved og skriver videre:

Denne tiden er også en tid hvor man sysler med juleforberedelser, bl.a innen mat. Lutefisk er en rett som stort sett spises i tida inn mot jul. Det er ingen tradisjonsmat på Bugøynes, men har blitt mer vanlig som ellers i landet. Her er bilde av lutefisk som skal vannes etter luting. Vanningen skjer i vaskekummen. Torsken er fisket i mai av Gudmund Seipæjærvi på hans faste fiskeplass på Bugøyfjorden, Kahenkurunkrunni. Jeg har råskjært, hengt fisken til tørk og er nå igang med luteprosessen. Som kanskje bildet viser, blir lutefisken av den mer faste typen.

VEI