Fiskerimelding uke 45

15.11.2021

Båten Ingvild er registrert på Remi Nilsen, Kirkenes. Den fisker med line fra Bugøynes.

Foto: VEI

Fisken som blir levert i Bugøynes for tida tas på juksa, line og garn. De fleste har tatt opp tildelt kvote av kongekrabbe, så krabbe som nå blir levert er stort sett det som blir tatt med line og garn. Da kan man ha 3% innblanding av krabbe i totalfangsten sin. For tida er kongekrabbeprisen rundt 400 kr kiloen til fisker.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 45.

Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway Shrimp og Lyder Fisk.

Agnius 363kg + 7kg kabbe, Hagbaren 693kg + 20kg krabbe, Lilli 142kg + 4kg krabbe, Bugøy 928kg + 23kg krabbe, Luskin 2688kg + 79kg krabbe, Ine-Marita 1069kg + 31kg krabbe, Ingvild 107kg (41kg torsk, 36kg sei, 17kg brosme, 10kg uer og 3kg krabbe).

Totalfangst levert de siste 14 dagene til mottak i Bugøynes.

Norway Shrimp AS: 4,6 tonn

Lyder Fisk: 78 tonn