Fiskerimelding uke 44

08.11.2021

Båten Skogerøy er registrert på Kirkenes opplevelse AS. Den fisker med line. Skipper er Helge Stærk. Foto: VEI

Fisken som blir levert i Bugøynes for tida tas på juksa, line og garn. De fleste har tatt opp tildelt kvote av kongekrabbe, så krabbe som nå blir levert er stort sett det som blir tatt med line og garn. Da kan man ha 3% innblanding av krabbe i totalfangsten sin. For tida er kongekrabbeprisen rundt 400 kr kiloen til fisker.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 44.

Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway Shrimp og Lyder Fisk.

Agnius 495kg + 16kg kabbe, Hagbaren 1058kg + 33kg kongekrabbe, Lilli 824kg + 25kg krabbe, Bugøy 2128kg + 63kg krabbe, Luskin 3396kg +102kg krabbe, Esben Anders 1069kg + 31kg krabbe, Ine-Marita 440kg + 13kg krabbe, Skogerøy 376kg (hyse 165kg, torsk 160kg, brosme 43kg, krabbe 11kg, flekksteinbit 3,5kg og blåkveitekveite 4kg), Ingvild 136kg + 4kg krabbe, Sommerlys 32kg.