JUNI

Gudmund Seipæjærvi (Lille) er tilbake i bygda etter 44 år på jobb i en kabelfabrikk i Horten. Som pensjonist håper han på fine dager ute på Varangefjorden hvor planen er å nyte tilværelsen med egen båt når været tillater det. Erfaring som fisker har han fra sin ungdom i Bugøynes hvor han i en periode eide sin egen sjark. Desverre...

Så er de første fire utleiebåtene til Varanger Brygge ankommet havna. De kom i helga og ble henta fra Øksfjord. Firmaet til Pål Haldorsen har foreløpig bare leid båtene som har fått liggeplass ved den kommunale flytebrygga. I løpet av vinteren har han pusset opp et par hus i bygda som skal brukes i forbindelse med utleie til turister. Og...

Christina Seipæjærvi deltar i ungdomsfiskeordninga for 2021. Denne ordninga gir ungdom mellom 12 og 25 år rett til å delta i fiske etter alle arter, med unntak av blåkveite, brisling og kongekrabbe. Fartøyene som brukes må være registrert enten i Fiskeridirektoratets merkeregister, i Skipsregisteret eller i Småbåtegisteret hos Redningsselskapet. Og...

I dag kl 13.15. Delvis skyet. 11,5 grader. Kjølig vind fra nordvest.

Fangster levert av Bugøynesbåter i uke 22. Fiskeslaget er stort sett torsk tatt på line og juksa når ikke annet er opplyst. Innimellom er det noen uer, et par kveiter, steinbit m.m. Så er det både krabbe og rognkjeksrogn. Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister, pluss noen private opplysninger. Med...

Der han presser pesende opp en bakketopp i lavt gir, det er ved en av skogsstiene i den ensomme skogen, der står det en lutende skikkelse. Albert senker farten. Det er en gammel kvinne med et rødrutet tørklé godt knyttet om hodet, hun bøyer seg fram og strekker ut armen. Han stanser bilen.

De fleste som har interesse av sjølaksefiske har nok fått med seg at det blir tillatt med krokgarnfiske etter laks i vårt område i år også. Hva fremtida bringer vet ingen i dag. Nettredaktøren som debuterte som sjølaksefisker i fjor var langt fra sikker på at det ble krokgarnfiske, så det ble investert i en brukt not for sikkerhets skyld.....