Fiskerimelding uke 22

06.06.2021

Fiskerimelding uke 22

Fangster levert av Bugøynesbåter i uke 22. Fiskeslaget er stort sett torsk tatt på line og juksa når ikke annet er opplyst. Innimellom er det noen uer, et par kveiter, steinbit m.m. Så er det både krabbe og rognkjeksrogn. Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister, pluss noen private opplysninger. Med forbehold om mulige feil.

Agnius 1400kg på juksa + 18kg kveite, Bugøy 90kg på juksa, Sunniva 1100kg rognkjeksrogn + 340kg krabbe, Jonas 530kg rognkjeksrogn, Hagbaren 170kg rognkjeksrogen + 190kg krabbe, Riddu 500kg på lina, Flipper 210kg rogn + 185kg krabbe, Bugøyjenta 550kg rogn + 150kg krabbe + 12kg kveite, Lysstrålen 3700kg på lina + 15kg krabbe, Ruth 730kg på juksa + 25kg kveite, Traust 43 kg på juksa + 63 kg kveite, Hansi 100kg rogn.

Bildet viser båten «Traust», skipper Ivar W Kaski.