JUNI

I en lang periode var det to bål i Bugøynes på sankthansaften. Et i Piipola og et på Sankarhaugen. Disse ble vanligvis tent samtidig. Etter at det nye boligfeltet på Tyttebærsletta kom til var det i en periode tre bål. Nå er fellesbålet flytta til Tyttebærsletta. Det første og siste bildet er fra Piipola for noen år siden.

Fangster levert av Bugøynesbåter i uke 24. Fiskeslaget er stort sett torsk tatt på line og juksa når ikke annet er opplyst. Innimellom er det noen uer, et par kveiter, steinbit, brosme, hyser m.m. Så er det både krabbe og rognkjeksrogn. Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige...

I dag er selve sankthansbålet blitt en blek og blodfattig installasjon. Og nå er det vel foreldrene som sørger for å sette det opp også? Ungene har andre ting å være opptatt av. Der det før veltet fet, sort røyk opp mot himmelen er det nå bare såvidt en grå skygge av tåke som er synlig dersom man ser godt etter....
Har man sagt A får man si B. Som nettredaktør for sida Bugøynes/ Pykeijä har jeg sagt og skrevet at alle kan sende inn stoff til nettavisa. Barnebarnet mitt Ella, som snart blir 11 år, har tatt meg på ordet og sendt inn sitt bidrag.

I dag får skoleelevene fra Bugøynes svømmeopplæring i Kirkenes. Slik var det også tidligere da man starta opp med svømmeopplæringa. Før Bugøynes fikk veiforbindelse var det lokalbåten som gikk i rute mellom Vadsø-Bugøynes-Kirkenes som frakta elevene til og fra. Dengang kunne det hende at svømmeturen ble avlyst på grunn av dårlig vær. Da...

Frank Emil Trasti, som er en engasjert sjølaksefisker i Jarfjord, har sendt oss noen ord angående russelaks.

Fangster levert av Bugøynesbåter i uke 22. Fiskeslaget er stort sett torsk tatt på line og juksa når ikke annet er opplyst. Innimellom er det noen uer, et par kveiter, steinbit m.m. Så er det både krabbe og rognkjeksrogn. Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil.

På sine eldre dager trakk han seg tilbake til sitt landsted ved Varangerfjorden. Der tilbrakte han mesteparten av sin tid, ofte tøffende rundt i ei gammel tresjekte på tjue fots lengde, med en godt vedlikeholdt entakter av en dieselmotor. Det var ved Varangerstranda, med utsikten til barndommens horisonter foran seg, han vil tilbringe alderdommen....

For vel en uke siden hadde Bugøynes Båtforening årsmøte. (Laget som har flytebrygge i Piipola). Dette møtet ble avholdt på anlegget til Lyder Fisk. I tillegg til vanlige årsmøtesaker var det som vanlig også bevertning i pausen. Det ble pizza levert fra Bistroen.