Fiskerimelding uke 23

13.06.2021

Fangster levert av Bugøynesbåter i uke 22. Fiskeslaget er stort sett torsk tatt på line og juksa når ikke annet er opplyst. Innimellom er det noen uer, et par kveiter, steinbit m.m. Så er det både krabbe og rognkjeksrogn. Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil.

Agnius 780kg på juksa, Sunniva 1050kg rognkjeksrogn + 330kg krabbe, Jonas 650kg rognkjeksrogn + 125kg villaks, Hagbaren 70kg rognkjeksrogen + 160kg krabbe, Flipper 200kg rogn + 200kg krabbe, Lysstrålen 2050kg på lina levert i Vardø. Klar-Selin  87kg villaks.

Bildet viser båten «Luskin», skipper Vidar Hansen.

Sjølaksefiske.

Utenom fangsten levert av «Jonas» vet vi ikke så mye om sjølaksefisket i området rundt Bugøynes. Det rapporteres om gode fangster, bl.a. i avisene Sør-Varanger Avis og Ságat. I Sør-Varanger Avis leser vi at Finn Hjalmar Seipæjærvi har fått 15 russelaks, så den er tydeligvis på vei tidligere enn normalt. I Ságat kan vi lese at prisen på laksen ligger helt opp mot 200 kroner kiloen og at det er tatt store fangster på 20-30 laks. Også mye storlaks.

Nettavisas redaktør, sammen med sjølaksefiskersamboer, fisker i en helt annen kategori, og et godt stykke lenger inne i Bugøyfjorden. Dessuten stiller de i høyeste grad i klassen amatører. Foreløpig har vi bare fått den ene laksen på 4,2 kilo, fem minutter ettter at sjølaksefisket startet. En god start, men etter to ukers fiske ligger vi en etter skjema, som avdøde sportsjournalist Per Jorsett ville ha sagt. Eller for å omskrive et sitat fra en annen kjent person, Winston Churchill: Aldri har to mennesker jobba så mye for så lite!

Men det positive er at spenninga øker dag for dag.

Bildet er et synlig bevis på at nota vi har satt ut fungerer. I alle fall gjør den det når det gjelder rognkjeks. Mer det er jo mulig at laksen er mer intelligent en fiskene på bildet. Etter det jeg husker av tidligere samtaler med gamle laksefiskere er den jo det. Laksen er en meget intelligent fisk mente nå de jeg pleide å snakke med i laksefiskeværet Ranvika.

Dette fotoet viser amatørlaksefiskersamboer Bjørg Solsvik med en dags fangst.

Tekst & foto: VEI