Årsmøte i Bugøynes Båtforening

09.06.2021

For vel en uke siden hadde Bugøynes Båtforening årsmøte. (Laget som har flytebrygge i Piipola). Dette møtet ble avholdt på anlegget til Lyder Fisk. I tillegg til vanlige årsmøtesaker var det som vanlig også bevertning i pausen. Det ble pizza levert fra Bistroen.

Årsberetningen kunne fortelle at foreninga fungerer bra, og at det meste er på stell. Ennå er det plass for et par pirer til. Laget har pr i dag 30 plasser.

For et par år siden opparbeidet båtforeninga et opptrekk- og utsettingsrampe for småbåter. Medlemmer kan bruke den gratis, men de som ikke er medlemmer har pleid å betale 200 kr for å benytte seg av denne. På årsmøtet ble det vedtatt at summen fortsatt skal være den samme, men at penger som kommer inn skal gis til et eller annet godt formål i bygda. Hva disse pengene skal gå til blir bestemt av det til enhver tid sittende styre i foreninga.

Det nye styret ser slik ut i 2021:

Formann: Leif Ingilæ

Nestleder: Thomas Bækø

Kasserer/ sekretær: Ivar Kaski

Styremedlem: Hans Seipæjærvi

Styremedlem: Onni Vælitalo

Varamann: Raimond Abrahamsen

Revisor: Erling Haugan

Vararevisor: Arnt Pedersen

VEI

Båtforeningens logo er det Edvin Nilsen som har designet.