Russelaksen er på vei

14.06.2021

Frank Emil Trasti, som er en engasjert sjølaksefisker i Jarfjord, har sendt oss noen ord angående russelaks.

Som nevnt i gårsdagens fiskerimelding er russelaksen på full fart inn mot lakseelvene. Finn Seipæjærvi fikk en anseelig mengde i uka som gikk. Det er tidligere enn normalt da den vanligvis kommer senere på sommeren. Russelaksen har også dukket opp lenger sør i landet. Frank Emil Trasti, som er en engasjert sjølaksefisker i Jarfjord, har sendt oss noen ord angående russelaks.

«Det er bare de siste årene at det er lagt til rette for registering av fanget «pukkellaks» «russelaks» i forbindelse med sjølaksefisket. Fangstdagboka har merkelig nok ikke hatt noen rubrikk for «pukkellaks» før de siste årene. Og dette kom først inn i fangstdagboka etter mangeårig påtrykk fra oss sjølaksefiskere og våres organisasjoner landet rundt. Kan det ha med å gjøre at «russelaksen» nå sprer seg sørover å gjøre, at det nå er innafor? Eller er det ikke interessant nok hva vi sjølaksefiskere bidrar til å ta opp av uønskede arter. Rømt oppdrettslaks er et annet eksempel. Og helt utrolig nok får vi ennå ikke anledning å føre opp fangst av oppdrettslaks i vår fangstdagbok. Vi har tatt dette opp mange gang med Miljødirektoratet uten å lykkes. Vi kan bare undres over årsaken. Det virker som at man ikke ønsker å få frem vårt positive bidrag til forvaltning av vår felles ressurs, villaksen.

Vedlagt ligger bilde av røkt pukkellaks, snaddermat og en kjemperessurs. Men da må det legges til rette for at vi sjølaksefiskere får ta opp mest mulig av denne arten i sjøen mens den er prima vare.»