Svømmeopplæring på Svanvik Folkehøgskole

15.06.2021

I dag får skoleelevene fra Bugøynes svømmeopplæring i Kirkenes. Slik var det også tidligere da man starta opp med svømmeopplæringa. Før Bugøynes fikk veiforbindelse var det lokalbåten som gikk i rute mellom Vadsø-Bugøynes-Kirkenes som frakta elevene til og fra. Dengang kunne det hende at svømmeturen ble avlyst på grunn av dårlig vær. Da veiforbindelsen var et faktum ble det busstransport på dårlige veier.

Men også bassenget på den gamle skolen i Bjørnevatn, som nå er revet, er brukt til svømmeopplæring. Så vidt jeg husker hadde man da opplæring uka før skolestart i Bjørnevatn og elever og lærere bodde i internatboligene.

På slutten av 1970-tallet og i mange år framover var det Svanvik som var stedet. Det som den gang het Svanvik Folkehøgskole, nå Pasvik Folkehøgskole. Da var det første uka i juni man pleide å være der på et slags leirskoleopphold med forskjellige aktiviteter, hvor svømmeopplæring var hovedaktiviteter.

Her er noe bilder fra den tida.

Tekst & foto: VEI