Fiskerimelding uke 24 og ferie

20.06.2021

Fangster levert av Bugøynesbåter i uke 24. Fiskeslaget er stort sett torsk tatt på line og juksa når ikke annet er opplyst. Innimellom er det noen uer, et par kveiter, steinbit, brosme, hyser m.m. Så er det både krabbe og rognkjeksrogn. Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Laksen er fisket med garn eller not.

Agnius 700kg på juksa, Sunniva 600kg rognkjeksrogn + 170kg krabbe, Jonas 400kg rognkjeksrogn + 17kg villaks, Hagbaren 110kg rognkjeksrogen + 150kg krabbe, Flipper 90kg rogn + 135kg krabbe, Lysstrålen 1900kg på lina, Bugøyjenta 150kg rogn + 40kg krabbe, Bugøy 490kg på juksa, Riddu 550kg, Esben Anders 1950kg, Solbris 480kg + 23kg kveite + 15kg krabbe, Klar-Selin  37kg villaks.

Bildet viser båten "Bugøyfisk", skipper Tom Egil Hansen.

Sjølaksefisket varierer. På slutten av uka var det noen som fikk fine fangster. En god del russelaks er også i aktivitet rundt omkring i fjorden. Den er i rute slik som det er antydet den skal være i 2021.

Når det gjelder nettredaktørens sjølaksefiske er også han i rute. To laks i denne uka gjør at han nå ligger likt etter skjema. Tre uker og tre laks.

Sånn kan det være...

...men sånn kan det også være!

Ellers så blir det sommerferie i nettavisa.

Men selvfølgelig setter jeg inn både bilder og tekst dersom det kommer noe fra andre.

Og litt statistikk på veien: I det halve året nettavisa Bugøynes/ Pykeijä har vært oppe har det vært ca 33 000 treff på sida. Det blir et gjennomsnitt på 190 om dagen.

Så om du har noen tekster/ meninger/ ideer/ bilder mm så send det til nettavisa. Det finnes lesere der ute.

God sommer!