Christina deltar i ungdomsfiskeriordninga

07.06.2021

Christina Seipæjærvi deltar i ungdomsfiskeordninga for 2021. Denne ordninga gir ungdom mellom 12 og 25 år rett til å delta i fiske etter alle arter, med unntak av blåkveite, brisling og kongekrabbe. Fartøyene som brukes må være registrert enten i Fiskeridirektoratets merkeregister, i Skipsregisteret eller i Småbåtegisteret hos Redningsselskapet. Og båten skal ikke være over 6 meter. Dette fisket skal foregå i perioden fra og med 14. juni til og med 6. august. Alle vanlige fiskeredskaper kan brukes.

Nytt av året er at det også er åpnet for rognkjeksfiske for ungdom i perioden fra 1. mai til og med 20. juni. Det er dette fisket Christina for tiden driver på med sammen med faren Hans Seipæjærvi. Fisket foregår før og etter skoletid da Christina fortsatt er elev på oppvekstsenteret i bygda.

Siste uka tok de opp 100 kg rogn, og sånt blir det penger av når kiloprisen er rundt 60 kr.

Ungdomsfiskeordninga har en begrensning på 50 000 kr per fartøy. Christina og faren fisker med båten «Hansi».

Tekst: VEI Foto: Hans Seipæjærvi