OKTOBER

Nedenfor nyhytta i Ranvika er det fortsatt, så vidt, spor etter rester av et bygg som fra tidenes morgen og frem til slutten av 70-tallet var et felles bad eller sauna som det kalles blant finner, og kvener, etterkommere av finner, som vi var.

Onsdag var det igjen klart for internasjonal aften med matretter fra forskjellige land på Bugøynes Bistro. Det er Bugøynes Helselag som står for dette årlige arrangementet. De tar utgiftene med råvarer til matrettene, mens det er bygdefolk som tilbereder maten. Og inntekten av salget går da til helselaget.

I denne uka er det septiktankene nede i bygda som blir tømt. Et sikkert tegn på at vinteren nærmer seg. Selv om det til kommende uke lover mildvær og den første sneen etter stor sansynnlighet blir borte.

Regelverket innen fiskerisektoren kan mange ganger være vanskelig å forstå. Noen ganger blir den enda vanskeligere å forstå når folk med kunnskap om dette regelverket skal forklare reglene.

I dag kl 10.10. Overskyet. Vind fra øst. 0 grader. De fleste av fiskerne har landligge i dag på grunn av været, og det er lovet mer vind utover i uka. Men ser vi godt etter på bildet kan vi se sjarken Luskin på vei mot Lyder Fisk i Piipola for å levere linefangst.

På bildet båten Bugøy, eier Den Salte Åker A/S, skipper Øyvind Seipæjærvi. Arkivfoto VEI

Janne Ebeltoft Johansen har dratt i gang en spleisaksjon for ny klokke til skolebygninga i Bugøynes.
«Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Gjennom årets TV-aksjon skal vi sammen gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid, og vie seg til livet.»