Litt om kongekrabbekvoter

27.10.2021

Regelverket innen fiskerisektoren kan mange ganger være vanskelig å forstå. Noen ganger blir den enda vanskeligere å forstå når folk med kunnskap om dette regelverket skal forklare reglene.  

Derfor skal vi her i nettavisa prøve å gi en oversikt over regler som gjelder innen kongekrabbefiske.

Nå når det er kommet et forslag fra Fiskeridirektoratets side om at man skal øke kriteriene fra 200 000 kr til 300 000 kr i inntekt fra andre fiskerier for å delta i kongekrabbefisket er det kanskje på sin plass å oppklare litt. Ettersom vi absolutt ikke innehar ekspertise på dette området regner vi med at det skal bli ganske forståelig det vi kommer med.

Noen steder skrives det om at det er en for høy inngangsbillett for å delta i kongekrabbefiske. Blant annet sier leder i Bugøynes fiskarlag, Erling Haugan, i avisa Sagát på fredag at det rett og slett kan være kroken på døra for fiskeriene i Bugøynes dersom kriteriene blir økt til 300 000 kr. Her skal vi prøve å forklare for den vanlige leser at inngangsbilletten for å drive kongekrabbe ikke er foreslått økt til 300 000 kr.

Inngangsbilletten for å delta i kongekrabbefisket i kvoteregulert område i 2021 er den at man må være registrert i fiskerimantall A eller B. Fiskere registrert i fiskerimantall A er de som har fiskeri som binæring. I fiskerimantall B er de som er registrert med fiske som hovednæring. Når det gjelder størrelse på krabbekvoter får fiskere i fiskerimantall A 50% prosent av det de på fiskerimantall B får.

For å få lov til å fange krabber må man ha en båt på mellom 6 -15 meter.

Og så kommer det noen kriterier for hvor mye kongekrabbe den enkelte kan fiske. Da ser man på inntektene fra fiskeriene året før (2020) for den enkelte fisker. Her er også sjølaksefisket medregnet.

Arkivfoto fra 12.09.2017 : Brødrene Torleif og Karstein Weigama røkter krabbeteiner. 

Her er hovederegelen som gjelder for 2021 (og det gjelder da fiskere på blad B, fiskere på blad A får som nevnt 50% av kvotene):

Inntekt fra fiskeri i 2020:

0 - 24 999 kr. 181 kg kongekrabbe

25 000 - 49 999 kr. 454 kg kongekrabbe

50 000 - 199 999 kr. 907 kg kongekrabbe.

Over 200 000 kr. 1814 kg kongekrabbe.

Man kan i tillegg ha 3% innblanding av kongekrabbe ved line og garnfiske (dette er i tillegg til den opprinnelige kvota man er tildelt). Får man f.eks. 1000 kg fisk på et sjøvær kan man også levere 30 kg kongekrabbe, dersom man har fått det på nevnte redskap. (Dersom vi regner en kilopris på 300 kr for krabben så utgjør 30 kg 9000 kr).

For å sikre rekruttering til fiskeriene er det i år også avsatt en kvote på 10 000 kg kongekrabbe til unge fiskere under 30 år på blad B. Denne kvota blir fordelt etter søknad fra de fiskerne det gjelder (fiskere som ikke har opparbeidet seg rettigheter i 2020 i form av inntekt fra fiske). Disse fiskerne må være hovedeier i båten som de drifter med.

Kvotene kan også reguleres oppover i løpet av året.

Dette er hovedreglene som vi har klart å lese oss frem til. Med forbehold om mulige feil.

Det som er helt klart er at inngangsbilletten til kongekrabbefiske ikke er foreslått hevet fra 200 000 kr til 300 000 kr. Denne summen på 300 000 kr, som er foreslått, er det man må ha i inntekt fra vanlig fiske et år for å få full krabbekvote året etter.

Om summen blir hevet fra 200 000 kr til 300 000 kr gjenstår å se.

Tekst & foto: VEI