Fiskerimelding uke 42

25.10.2021

På bildet båten Bugøy, eier Den Salte Åker A/S, skipper Øyvind Seipæjærvi.  Arkivfoto VEI

Fisken som blir levert i Bugøynes for tida tas på juksa, line og garn. Kveitene blir stort sett tatt med kveitegarn eller kveiteline. Kongekrabben fanges med teiner, med unntak av en og annen eksemplar som går seg fast i garn og line.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 42.

Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway Shrimp, Lyder Fisk og Norway King Crab.

Agnius 53kg, Eskil 31kg kveite, Hagbaren 18kg + 65kg kveite, Andrea 321kg kveite + 5kg krabbe, Skogerøy 213kg + 12kg krabbe, Lilli 370kg + 11kg krabbe, Bugøy 732kg + 22kg krabbe, Luskin 1167kg +33kg krabbe.