November 2022

På nyhetene i går fikk vi vite at strømprisene er tidoblet her nord i løpet av et par dager. Endelig er vi innlemmet i fellesskapet og går mot sørnorske priser for en kort periode. Det skal visstnok bare vare noen dager denne gangen. Så får vi se til neste år.

Fiskeribildet i dag viser sløying av fisk med publikum til stede. Årstallet er ikke sikkert, men kan tenke meg det er fra slutten av 1970-årene. Personene på bildet som er gjenkjennelig er fra venstre Håkon Osima (1948-1017), Harald Hansen (1911-1983) med ryggen til, Erling Ingilæ og Hilmar Kiurujærvi (1920-1991). Mannen ved Hilmar kan være av...

Det er november og vi går nå inn i mørketida for fullt. For oss politikere betyr det mange og seine kvelder med budsjettjobbing. Det er krevende tider for Sør-Varanger kommune, med innbyggertall som går i gal retning.
Jeg gledet meg til å høre han fortelle om hjembygda mi uten at han visste at jeg var derfra. Og han satte i gang å fortelle. Med en iver som kunne forstås dit hen at dette måtte være et av høydepunktene i livet hans så langt.


For noen dager siden etterlyste nettavisa opplysninger om noen gamle bilder fra Gressholmvannet. Det var i forbindelse med en sak den 10. november. Også denne gangen har Ivar Kaski, som så mange ganger før, tatt seg tid til å grave litt i fortida og levere sitt bidrag. Han sitter på opplysningene fordi han selv var involvert i det som...

JULEMESSE

18.11.2022

I morra, 19. november, er det julemesse i regi av Bugøynes Husflidslag på skolen. De ønsker alle velkommen fra kl 12 til 16.

Kloakkrørene fra boligene på Nesset, som tidligere bare gikk et lite stykke ned i fjæra (Gostonfieroa, Lindrosfjæra) ved det gamle fiskebruket, er nå bytta ut og forlenga. Tidligere gikk de ikke lenger ut enn at utløpet var synlig ved fjære sjø. Dette var det mange av beboerne i området som klaget på og var misfornøyd med.

I dag kl 10:15. Vestersandfjæra. +3 grader. Bris fra vest og overskya.

FeFo har bevilget 12 000 kroner til Bugøynes Bygdelag slik at restene som ligger igjen på stedet der Pipolabuene var lagret i flere år blir fjerna. Her ser vi også restene etter en egnebu som tilhørte Seipæjærvislekta. Bua som ikke rakk opp i kampen om å bli bevart. Den var ikke gammel nok etter det som er opplyst. Men uansett...

Mandag kveld var det allmøte i Bugøynes bygdelag. Møtet ble avviklet i skolens aktivitetsrom og det møtte fram 17 personer.