Allmøte i bygdelaget

15.11.2022

Mandag kveld var det allmøte i Bugøynes bygdelag. Møtet ble avviklet i skolens aktivitetsrom og det møtte fram 17 personer.

Leder Terje Buljo innledet møtet og ga deretter ordet til Arnt Pedersen, som hadde tatt turen fra Kirkenes, for at han skulle orientere litt hvor saken med planene som er lansert for sjeteen står. Det er tidligere bevilget rundt 3 millioner kroner til arbeid som skal gjøres i forbindelse med prosjektet, bl.a. til en tømmestasjon for bobiler og diverse andre ting med planarbeid og regulering av området. Arnt kunne fortelle at egentlig var alt satt på vent inntil videre, så det hele sto på stedet hvil.


Pipolabuene

Neste post på programmet var de meget omtalte Pipolabuene og hva de skulle brukes til. Bygdelagslederen mente forøvrig at de var perfekt plassert i terreng og landskap der de sto nå. Fra deltakerne på møtet kom det så noen forslag på hva buene kunne brukes til. Trond Høiberget var inne på at det kanskje kunne være en ide å bruke de til en slags dokumentasjonsenter for den finske innvandringa til bygda, mens andre mente at en av buene kanskje kunne øremerkes til et sted hvor man kunne selge forskjellige ting.

Eva Høiberget hadde en ide om at de burde brukes til å vise fram gammelt fiskeutstyr og fiskeredskaper, et slags museumsanlegg i tillegg til bua på Pleymkaia som stort sett var låst. Undertegnede støttet Eva i hennes forslag, men mente at når man nå hadde fått tre buer på plass kunne man utvide det til et Sjølaksefiskemuseum (eller Sjølaksefiskevisningsenter som det sikkert burde hete i dag). Da kunne man f.eks. samle utstyr og redskaper som hadde med sjølaksefiske å gjøre, og også bygge en kopi av en sjølaksefiskehytte i nærheten. Så vidt vites finnes det ikke noen slik senter i fylket, kanskje ikke i hele landet?

Underveis, mens dette ble diskutert, fikk leder Terje Buljo en telefon fra FeFo hvor de opplyste at de hadde bevilget 12 000 kr til opprydding der Pipolabuene hadde stått de siste årene, på veien til Havnevesenet.

Nykokt middag til beboerne på Bugøynes omsorgsenter

Her ble det diskutert om det ikke var mulig å få til en ordning med at beboerne på omsorgsenteret kunne få nykokt middag i stedet for den maten de fikk i vakumposer fra Kirkenes. Middag for en hel uke som ble varmet opp på sentret. Om det var mulig å få til et samarbeid med Bistroen eller få ansatt en kokk i deltidstilling.

Bygdelaget skulle se på saken. Men slik det er nå er det blitt på alle sentrene etter at det nye sykehuset sto ferdig i Kirkenes. I alle fall ble det understreket at omsorgsenteret burde få tillatelse til å handle mer varer lokalt.

Bensinstasjon i bygda

Også her sto man på stedet hvil. Men styret i bygdelaget lovet å jobbe videre med saken for å se om det gikk an å få til en løsning. Ladestasjon for elektriske biler er også tatt med i planene, ettersom det stadig vekk er flere og flere turister som spør etter det.

Den gamle Branngarasjen

På møtet var alle enige om at den gamle Branngarasjen, som nå dekker for Pipolabuene, må flyttes vekk fra stedet den står på. Man mente det var plass nok ved siden av dagens brannstasjon. Enten flytte blikkskuret, eller sette opp en ny liten lagerbygning ved stasjonen.

Høyspentledninga

Siste post på programmet var høyspentledninga som går over sjeteen. Dette har bygdelaget jobbet en god del med. Slik den går nå skaper den store problemer for hvordan man kan utnytte sjeteen. Det gjelder nesten uansett hvordan man skal organisere en framtidig plan for dette området. Problemet vil man bli kvitt ved å legge kabelen under bakken og det må gjøres snarest mulig.

Andre temaer

Underveis i møtet kom det selvfølgelig opp mange andre ting som sikkert kunne vært diskutert i timesvis. Helikopterlandingsplass, den midlertidige parkeringsplassen på fotballbanen, parkeringsplass og informasjon på fjellbakken, kloakksystemet i bygda, strømledningene på Nesset, Sankarhaugen, visningsenteret for Kongekrabbe (noe Visit Bugøynes fortsatt jobbe med, men ikke i samme størrelsesorden som ble lansert i et folkemøte for nesten to år siden).

Men alt dette kunne ikke diskuteres i timesvis. Det koster penger å holde møter i Bugøynes, mye penger, og leder Terje Buljo hadde satt av 2 timer. Hvor mye det koster for leie av lokaler får vi komme tilbake til ved en annen anledning. 

Det var altså 17 deltakere på møtet. Ved å studere bildene i dette referatet kan man trygt slå fast at det stort sett var folk i godt voksen alder som hadde møtt fram.

Og kaffe og kaker ble det. Det ble besørget av Elisabeth og Kjell Hastad

Tekst & foto: VEI