Ordførers hjørne 

20.11.2022

Det er november og vi går nå inn i mørketida for fullt. For oss politikere betyr det mange og seine kvelder med budsjettjobbing. Det er krevende tider for Sør-Varanger kommune, med innbyggertall som går i gal retning.


Ordførers hjørne 18. november 2022.

Det er november og vi går nå inn i mørketida for fullt. For oss politikere betyr det mange og seine kvelder med budsjettjobbing. Det er krevende tider for Sør-Varanger kommune, med innbyggertall som går i gal retning.

Kommunedirektøren har lagt frem sitt budsjettforslag og betrakninger rundt den økonomiske situasjonen, og gir oss politikere råd om hvordan vi kan få et budsjett i balanse for 2023. Budsjettet for neste år skal vedtas i kommunestyrets møte 7.- 8. desember.

Siden forrige ordførers hjørne har jeg blant annet deltatt på Den internasjonale eldredagen, arrangert av eldrerådet, hvor jeg fikk gleden av å åpne festen. Jeg har også deltatt på Grenseseminaret arrangert av Barentsintituttet/UiT og Barentssekretariatet hvor tema var «Et forsøk på å forstå Russland». Videre, samarbeidsmøte med Kirkenes Mottakssenter, eiermøte og generalforsamling i ØFAS, og møte med Riksteateret, hvor tema var teaterets posisjon i Sør-Varanger, og tilslutt Prosjekt leverandørutvikling i Forsvaret.

Jeg har også fått delt ut to nye miljøfyrtårn, til Pasvik Folkehøgskole og Fretex.

Planlegging av neste års Kirkeneskonferanse er godt i gang, og vi har jevnlige møter i programkomiteen for å få satt sammen et godt og spennende program også til neste års konferanse. Mer om tema og innhold vil bli sluppet fra komiteen i begynnelsen av desember.

Situasjonen i Ukraina og hvordan den påvirker oss her i Sør-Varanger er stadig et aktuelt tema. Nasjonale og internasjonale medier er fortsatt veldig opptatt av det, og de siste ukene har debatten dreid seg mye om vennskapsavtaler og samarbeidsavtaler med russiske byer og regioner. Sør-Varanger kommunestyre har valgt å fortsatt legge de tidligere inngåtte avtalene på is.

Den situasjonen vi befinner oss i her i Sør-Varanger er såpass interessant for resten av Norge,at jeg i den anledning både har blitt invitert inn til KS Troms og Finnmark sin høstkonferanse i Tromsø for å holde et innlegg om «Ny sikkerhetspolitisk situasjon i nord» og til Luftmilitært Samfund`s rundebordskonferanse i Oslo for å holde et innlegg om «Norsk forsvarspolitikk sett fra Norges nord-østligste hjørne».

Forrige lørdag arrangerte Statsforvalteren i Troms og Finnmark statsborgerseremoni her i Sør-Varanger, hvor vi feiret 31 nye statsborgere - alltid hyggelig - og så har jeg selvsagt hatt et par vielser i løpet av de siste ukene - for størst av alt er kjærligheten!

Ønsker dere alle en god helg!

Foto: Kjell R Bugge, tatt under Luftmilitært samfunds rundebordskonferanse