Kloakken føres lenger ut

17.11.2022

Kloakkrørene fra boligene på Nesset, som  tidligere bare gikk et lite stykke ned i fjæra (Gostonfieroa, Lindrosfjæra) ved det gamle fiskebruket, er nå bytta ut og forlenga. Tidligere gikk de ikke lenger ut enn at utløpet var synlig ved fjære sjø. Dette var det mange av beboerne i området som klaget på og var misfornøyd med.

Men nå er altså det fikset.  Eneste aberet er kanskje at fuglelivet som utfoldet seg i enden av de gamle rørene nå etter all sannsynlighet vil bli mindre. Dermed mister fugleinteresserte turister muligheten til å fotografere dette livlige fuglelivet som alltid oppsto der ved fjære sjø.

Det er Bjørnevatn Maskin AS som har stått for arbeidet.

Tekst & foto: VEI