Fiskerimelding uke 46

21.11.2022

Fiskeribildet i dag viser sløying av fisk med publikum til stede. Årstallet er ikke sikkert, men kan tenke meg det er fra slutten av 1970-årene. Personene på bildet som er gjenkjennelig er fra venstre Håkon Osima (1948-1017), Harald Hansen (1911-1983) med ryggen til, Erling Ingilæ og Hilmar Kiurujærvi (1920-1991). Mannen ved Hilmar kan være av Marjavaraslekta. I beltet har han en tollekniv.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 46.

All fisk som nå kommer på land i Bugøynes er det linebåter som leverer, men for øyeblikket er det ikke de helt store fangstene. Noe som også aktiviteten blant de lokale fiskerne viser. Og i likhet med de foregående ukene blir mesteparten av fangsten levert på anlegget til Norway Shrimp AS, men også Lyder Fisk AS tar imot fisk.

Tallene som følger er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil

Ine-Marita 765kg + 10 kg krabbe, Lysstrålen 1040 kg + 31 kg, Agnius 501 kg + 15 kg krabbe, Bugøy 382,5 kg + 11,5 kg krabbe, Solbris 321,5 kg + 15,5 kg krabbe, Esben Anders 685,2 kg + 21,8 kg krabbe.

VEI