Mars 2023

Som lørdagslesning i dag bringer vi noen sitater vi har henta fra forskjellige steder på nettet. Det er uttalelser i forbindelse med høring, sendt ut fra Miljødirektoratet på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet, angående fiske etter russelaks i sjøen, der man samtidig går inn for total forbud mot fiske etter atlanterhavslaks i Finnmark i...

Sparkiaden i regi av Bugøynes Helselag ble arrangert i strålende sol, men med en litt kald vind inn fra Varangerfjorden. Det ble en fin opplevelse hvor tretti deltakere i forskjellig alder, sammensatt i diverse lag, gjennomførte løpet med quis i bygda.

I år, som i fjor og forfjor, er krykkja tilbake i veggen på Sydvarangers sepverk. Ennå er det vinter og mye snø, men krykkja vet at om ikke så lenge vil vindusbrettene igjen være fri for snø. Nå gjelder det å være tålmodig og sikre seg reirplass. Kanskje på samme reir som i fjor? Det er begrenset med...

Da har vi fått lenken til filmen om sjølaksefiske i Bugøynes tilsendt fra Frank Emil Trasti. Han skriver at "Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag jobber med å få til en bærekraftig, likeverdig og rettferdig forvaltning av villaksen.

Etter bygdekveldsarrangementet blir det et felles medlemsmøte for medlemmer av Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag og Bugøynes Fiskarlag. Der skal man diskutere høringsforslaget om årets sjølaksefiske i Finnmark. Forslaget går ut på at det kun skal være tillatt med pukkellaksfiske (russelaks, stillehavslaks) i 2023.

Det har vært liten aktivitet blant den lokale sjarkflåten i uka som gikk. Været har ikke vært det beste og det vises også i mengden fisk som er tatt på land de siste dagene.

Etter bygdekveldsarrangementet blir det et felles medlemsmøte for medlemmer av Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag og Bugøynes Fiskarlag. Der skal man diskutere høringsforslaget om årets sjølaksefiske i Finnmark. Forslaget går ut på at det kun skal være tillatt med pukkellaksfiske (russelaks, stillehavslaks) i 2023.

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag, med leder Frank Emil Trasti i spissen, reagerer i et innlegg på pressemelding sendt ut til høring angående årets sjølalaksefiske etter russelaks. Regjeringen foreslår full stans i fiske etter atlanterhavslaks, bare russelaks skal fiskes i sjøen.

Det siste nye er at kunstig intelligens visstnok er på vei til å ta over diverse arbeidsoppgaver i vår trivielle hverdag. Vi vanlige mennesker, som ofte er på den andre halvdelen av skalaen intelligensen blir målt på, merker det først og fremst hvis vi vil ha kontakt med noen i nettbanken vår. Da blir vi raskt satt over til en ...