Sjølaksefiskarlaget dokumenterer gammel kultur

22.03.2023

Når det gjelder forsøket på å bevare den gamle sjølaksefiskekulturen har man de siste årene retta seg inn mot skoleverket. 

På bygdemøte: Kjell Arne Pedersen, Erling Ingilæ, Finn Seipæjærvi og Ken Gjøran Ingilæ.

Tirsdag var det bygdekveld i regi av Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag på Bistroen. Her møtte det fram bra med folk, både eldre og litt yngre, som var interessert i sjølaksefiskarlagets arbeid med bl.a. å dokumentere gammel kystkultur. Selv om bakgrunnen var litt dyster ettersom det siste forslaget fra Klima- og Miljødepartementet om framtidas laksefiske på sjøen bare et par dager tidligere var sendt ut på høring. Den går som kjent ut på at all fiske etter atlanterhavslaks i sjøen i Finnmark skal være forbudt i 2023. Sjølaksefiskarlaget har på ingen måte kasta inn håndkleet, men mobiliserer for fullt med gode argumenter mot forslaget. Leder for laget, Frank Emil Trasti, redegjorde for dette arbeidet i løpet av bygdekvelden.

Få til et bærekraftig fiske.

Kvelden starta med at lederen informerte om hva laget driver med for tida. Han delte noen opplysninger ved hjelp av statistikk om hvordan utviklinga innen sjølaksefisket har gått. At det er færre og færre aktive fiskere igjen. Bare de siste årene har antallet deltakere i fisket gått ned fra rundt 1000 til 350 på grunn av strenge reguleringer. Man er opptatt av å få til en balansert og bærekraftig forvalting av laksen slik at det kan drives fiske etter den både i elv og sjø i framtida. Her prøver man etter beste evne å samarbeide med andre organisasjoner og lag som har samme agenda, fortalte Trasti.

Kulturarbeid

Når det gjelder forsøket på å bevare den gamle sjølaksefiskekulturen har man de siste årene retta seg inn mot skoleverket. Her har man allerede laget tre hefter hefter som tar for seg fisket og som er laget spesielt for ungdomskolen. De er også ute i skolene med medlemmer fra laget og forteller om hvordan fisket drives, om laksens biologi fra gyting til voksen fisk, om videreforedlig i dag og i tidligere tider, samtidig med at de bruker praktisk arbeid hvor elevene deltar i bøting av garn/ nøter ol. Ikke minst er det et populært tiltak å tilberede laks på skolekjøkkenet med både nye og gamle oppskrifter. Det er en måte å spre kunnskap til nye generasjoner.

Trasti fortalte at elevene viste stor interesse ved å delta aktivt i undervisningsoppleggene. Framover har laget planer om å perfeksjonere seg i dette arbeidet og få spredd skoleoppleggene sine til flere skoler rundt omkring i landet.

Heftene de allerede har laget er det meninga å oppdatere både til samiske og finske utgaver

Samtidig med dette arbeidet driver de å samler inn uttrykk som har med sjølaksefiske å gjøre. Både på samisk, norsk og finsk.

Forskningsarbeid

Medlemmer i laget deltar også aktivt med å samle inn forskjellige prøver av både atlanterhavslaks og russelaks (pukkellaks, stillehavslaks) som benyttes i forskninga. De som var på møte fikk også en kort innføring i forskjellige måter man vil prøve å ta ut russelaks på før de når frem til elvene. Her var det en god del reaksjoner og kommentarer fra møtedeltakerne til høringen som er sendt ut og hvor sjølaksefiskerne etter dette forslaget bare får delta i fiske etter russelaks i år, ikke atlanterhavslaks. Leder Trasti sa at laget var klar til kamp og mobilisering. Og foreløpig hadde han inntrykk av at de fleste aktive politikere i fylket står på samme standpunkt som sjølaksefiskarlaget; at forlaget bare må trekkes tilbake!

En film fra sjølaksefiske i Bugøynes.

Så var det tid for kaffepause, vafler og uformelle kraftsalver. Og røykepause utenfor Bistroen, om det da er lov til å skrive det i disse tider hvor alt skal være striglet og regulert. Etter kaffepausen ble den nye filmen om sjølaksefiske i Bugøynes vist. Her var det Finn Hjalmar Seipæjærvi som var gjennomgangsfiguren, eller hadde hovedrollen som det heter i filmverden, noe han også har hatt i sjølaksefisket i Bugøynes i over 50 år fra da han overtok fiskeplassen etter onkelen Osvald. Vi kommer tilbake med en lenke til filmen når den blir lagt ut.

Om det blir noen Oscar på han for rollen er vanskelig å spå, men vi får vel nominere ham til en Osvald, som var en lidenskapelig laksefisker i sin tid!

Etter bygdekvelden var det et felles medlemsmøte mellom Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag og Bugøynes Fiskarlag hvor det nye forslaget til forbud mot fiske etter atlanterhavslaks i Finnmark ble diskutert. Lagene vil selvfølgelig sende inn et høringssvar før 11. april som er fristen.

Tekst & foto: VEI