Lørdagslesning: Vi møter en kald skulder

18.03.2023

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag, med leder Frank Emil Trasti i spissen, reagerer i et innlegg på pressemelding sendt ut til høring angående årets sjølalaksefiske etter russelaks. Regjeringen foreslår full stans i fiske etter atlanterhavslaks, bare russelaks skal fiskes i sjøen.

Leif Ingilæ røkter laksenota. Arkivfoto av VEI

Viser til regjeringens pressemelding i dag 17 mars 2023 der de foreslår målrettet sjøfiske etter pukkellaks i 2023.

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag er glad for at Regjeringen har ett fokus på også å beskatte pukkellaks i sjølaksefiske, og ikke bare i elv. Vi er enige i at sjølaksefiske etter pukkellaks i Finnmark for sesongen 2023 er nødvendig og at innsatsen må økes.

Men vi sliter med å forstå forslaget fra regjeringen, «vi skal tillate fiske etter pukkellaks mellom 20. juni og 15. juli». Denne perioden sammenfaller jo og er allerede midt i ordinær sesong her nord? Sjølaksefiske starter jo som kjent første uka i juni og varer til midten av juli alt etter hvilken sone man fisker i. Forslaget er dermed INGEN økt innsats for å fange pukkellaks i sjø. Hvis Regjeringen virkelig mener noe med forslaget om å ØKE fangst av pukkellaks i Norge i sjøen i 2023 sesongen UTOVER den fiskeinnsatsen som vi allerede gjør i ordinær sesong fra 1 juni til midten av juli, ja så må jo innsatsen øke. Det er enkel matematikk. Vil man øke innsatsen så må man enten ha flere fiskere, utvidet sesong eller full fiskeuke uten helgefredning. Først da vil man oppnå økt fisketrykk og økt fangst av pukkellaks.

Og for Tanaelva med sine mange mil med sideelver må vel føre-var-prinsippet benyttes slik at vi tillater sjølaksefiske etter pukkellaks også i stengte områder i Finnmark. Annet ville være direkte uforsvarlig forvaltning av den atlantiske laksen.

Sjølaksefiskernes over 50 år lange erfaring og kunnskap med denne arten gjør at vi kjenner godt til utfordringene, hvor fisken står og sig inn mot kysten, tradisjonskunnskap kalles det. Våre seniorer forteller om at det har vært toppår flere ganger tidligere, med mye pukkellaks i fjordene, men da var vi mange mange flere sjølaksefiskere som fanget arten FØR den nådde våre elver i altfor stort antall.

I dag er vi kun 351 sjølaksefiskere tilbake i hele landet etter årevis med kutt i fisketid og sesong. Vårt fiske er INGEN fare for den atlantiske laksen med dagens fisketider, snarere tvert om, vi er en ressurs. Vi fisker opp tonnevis med pukkellaks og mange rømte oppdrettslakser. Bare siden 2021 er vi 80 færre. Er ikke det nok?

Sjølaksefiskeværet Holmengrå. Arkivfoto: VEI

Det er en prestasjon at så få sjølaksefiskere klarte å fange over 70 tonn pukkellaks i ordinær sesong i 2021, med så lavt fisketrykk (les: få fiskere/kort sesong/ lang fredning). Dette er et bevis på at vår lokale kunnskap om fiske i våre fjorder er unik. Hvorfor vil «ingen» høre på vår tradisjonelle kunnskap?

Vi er videre svært forundret over at myndighetene med Miljødirektoratet og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) i spissen, har laget en rapport som gir råd til våre politikere på Stortinget om at sjølaksefiske med kilenot etter pukkellaks gir en for stor risiko for bifangst og økt dødelighet for annen anadrom laksefisk, og derfor ikke er egnet til å fange pukkellaks.

Miljødirektoratets nasjonale kompetansegruppe som skal gi råd om hvordan pukkellaks kan bekjempes, har arbeidet ett års tid UTEN at vi sjølaksefiskere har fått være med. Representanter fra flere elve-organisasjoner har fått bidra. Dette er ikke frovaltning. Og det har IKKE stått på initiativ fra oss sjølaksefisker organisasjoner om å få bidra. Vi møter en kald skulder.

Våre medlemmer fra russegrensa til svenskagrensa forteller nå at flere og flere lokale elveforeninger har forstått at sjølaksefiske sammen med innsats i elver er veien å gå, slik som vi hører fra Tana.

At vi skal få til ett målrettede pukkellaksfiske i sjø er vi ikke i tvil om at vi skal få til, MEN man kan ikke bruke dette som en begrunnelse for å endre gjeldende fisketid, det blir for arrogant. Hvis man virkelig ønsker å bidra til bekjempelse av pukkellaksen ja da øker man innsatsen, man reduserer den ikke. For ved å utsette starten på sjølaksefiske med 3 uker risikerer man at flere vil slutte å fiske. Det er ingen hemmelighet at statistikken viser at i Øst-Finnmark som i mange andre områder, så har vi de største fangstene av laks i starten av sesongen. Dette VET myndighetene også godt.

Bildet viser nå avdøde Paul Hansen som fiska laks i Sølfærbukt. I sin tid var han med og starta Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag og var i mange år leder av laget. Bildet er fra 2009 da det ennå var lov å fiske med krokgarn. Foto: VEI

Tilbakemeldingene fra våre medlemmer er klare: Greit, ikke regn med oss sjølaksefiskere i pukkellaks sesongen 2023. Pukkellaksen får dere fange i elva, der alle midler er tillatt. Fiskefelle, garn, not ja sågar harpun er nevnt i rapportene for lovlige tiltak i elv. Har man ikke bifangst av atlantisk laks ved benyttelse av not og garn i elva, spør våre seniorer med 50 års «fartstid». Det koker altså ned til at dette forslaget egentlig har som mål, er utelukkende å få færre sjølaksefiskere. Vi har fått nok.

Til sist er vi glade for at det bevilges ekstra midler til pukkellaks prosjekter, for det trengs virkelig store investeringer i å bytte ut alle våre kilenøter. Vi håper på positivt svar og det raskt på midler til laksebruk. Ja for det heter også i pressemeldinga: «Videre skal fisket kun skje ved bruk av kilenøter med restriksjoner på maskevidder (55-58 mm)» Ingen sjølaksefiskere har kilenot med dette omfar, da minste tillatte maskevidde iflg forskriften er 58 mm. Så da må vi alle da ha ny not innen juni? Helt utrolig. Dette lar seg ikke løse, vi har ikke bøteri nok til det. Og hvem skal betale for våre nye kilenøter, vi hører om at det allerede er for lite penger til laksefeller rundt om?

Frank Emil Trasti, Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

Her er forslaget fra myndighetene om fiske etter atlanterhavslaks i 2023. Ingen fiske.

Sjølaksefiske og enkel hytteliv. Gammel kultur som skal bort for enhver pris. Tekst &  foto: VEI