Finnes det to slags kvener?

17.03.2023

På nettsida iTromsø har leder i Norske kveners forbund, Kai Petter Johansen, et leserinnlegg i går hvor han blant annet skriver det som er kopiert under. Hele innlegget kan leses om man følger lenken under utklippet.

Illustrasjonen over er utsnitt av et foto tatt av Kristin Mellem

Vilfred Ingilæ