Fiskerimelding uke 11

20.03.2023

Det har vært liten aktivitet blant den lokale sjarkflåten i uka som gikk. Været har ikke vært det beste og det vises også i mengden fisk som er tatt på land de siste dagene.

Lite aktivitet ser det også ut til å bli utover sommeren da myndighetene har sendt ut et høringsutkast for årets sjølaksefiske. Der foreslår de at det skal stenges for all fiske av atlanterhavslaks i sjøen i år. Det eneste fisket som skal tillates er notfiske etter russelaks (pukkellaks), og når annen laks går i nota så skal de slippes ut igjen. Sjølaksefiskerne har selv ytret ønske om å få være med på fisket etter russelaks helt siden det store innsiget av russelaks i sesongen 2021. Og nå er deres ønske etterkommet. De skal få lov til å være med å ta ut russelaks slik at stangfiskerne i de forskjellige lakseelvene skal få prøve seg på atlanterhavslaksen som sjølaksefiskerne er pålagt å slippe fri fra nota, slik at de kan gå opp i elvene for å gyte.

Og jeg velger å tro, at de som har snekret sammen høringsutkastet virkelig tror, at dette er en løsning som både elvefiskerne og sjølaksefiskerne ser på som en god og rettferdig løsning! Men likevel hender det at jeg også lurer på om vi lever på hver vår planet, at de helt bevisst pisser på sjølaksefiskerne bare for å vise at det er makta som rår?

Bildet i dag er forøvrig et arkivfoto fra tidlig 1970-årene. Det er Leif Bauna som har vært ute i Storbukt i Bugøyfjorden og røktet laksegarna. Båten het muligens Sjøblomst. Han fiska her helt til det ble lagt et oppdrettsanlegg i bukta.

Bildet under viser laksefiskerhytta som Baunafamilien har i Storbukt.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger kommune i uke 11.

Tallene som følger er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er tatt med teiner og garn. Fangstene er levert til Lyder Fisk A/S, Norway King Crab og Norway Shrimp A/S.

Eskil 3007 kg torsk på garn + 265 kg krabbe med teiner, Agnius 50 kg krabbe med teiner, Luskin 933 kg torsk på garn, Sunniva 985 kg torsk på garn.

Tekst & foto: Vilfred Ingilæ