September 2022

Aktiviteten øker blant båter fra kommunen vår. Linefisket er i gang for noen av dem, mens andre fortsatt ser det an litt. De helt store fangstene er det ikke blitt, men av leverte fangster på Råfiskelagets side ser vi at den nyregistrerte båten Vognfjorden har levert mest linefanget fisk i uka som gikk. Og ellers finnes det fortsatt...

I dag kl 13:05. Stille. Delvis skyet. 11 grader. Bildet er ikke fra Bugøynes men fra Revøysund. I bakgrunnen kan vi se rester av det gamle fiskebruket som ble drevet av Gunnarislekta fra Bugøyfjorden. Hyttene er restaurerte og moderniserte sjølaksefiskerhytter som ble benytta av laksefiskere i sin tid. Fortsatt er det en og annen sjølaksefisker som...

I dag kl 10:40. Ganske sterk vind fra vest. 11 grader og overskyet. På bildet ser vi den første av Piipolabuene som nå er kommet på plass. Ungdommene vi ser kommer fra Kirkenes videregående. De venter på at selveste Svend Foyn-bua skal ankomme bygda, og den er som kjent restaurert av skoleelever på videregående.

Da er det høst og tid for høstturister. De første bussene ruller nå innom bygda og dette vil fortsette en god stund framover. Og når sant skal sies så er undertegnede «sjeleglad» akkurat nå for at det ikke ble noe av englestatuen på Sankarhaugen, som vi ser i bakgrunnen, slik det var planlagt i vår.

Så var tida kommet for at Piipolasjåene skal komme fram til det nye oppholdstedet sitt. I dag tidlig starta transporten av den første sjåen. Ennå ikke helt ferdig restaurert, men alt ser ut til å være i rute. Her ser vi Haldorsen Maskin AS på vei over sjeteen med god kontroll så langt.

Bugøyfjord vel har tidligere uttalt seg om oppdrett i Bugøyfjorden og kommer nå med noen kommentarer i forbindelse med at kystsoneplanen har vært til høring.