Piipolasjåene på flyttefot

07.09.2022

Så var tida kommet for at Piipolasjåene skal komme fram til det nye oppholdstedet sitt. I dag tidlig starta transporten av den første sjåen. Ennå ikke helt ferdig restaurert, men alt ser ut til å være i rute. Her ser vi Haldorsen Maskin AS på vei over sjeteen med god kontroll så langt.

Området hvor sjåene skal plasseres er rett foran det gamle brannhuset (blikkskuret) som vi ser på bildet.

Tekst & foto: VEI