Mai 2023

Kulturdagene som arrangeres i Bugøynes i juni nærmer seg. Alf Salangi har en rettelse til programmet og forteller at gudstjenesten som er satt opp kl 10:30 på søndagen har nytt tidpunkt. Gudstjenesten er kl 12:00.

I uka som gikk er innleverte fangster av fisk forholdsvis små. Redskapene derimot er mange. Det er fiska både med juksa, line, torskegarn, rognkjeksgarn og teiner.

Nede på gamleslippen i Vestersand bygde Sten Vælitalo, Terje Linangi og Roger Johansen bygdas første (og siste?) kano av halvhårde huntonittplater tilbake i 1968. (I skolens regi er det senere støpt kanoer av glassfiber). Her er Stens fortelling om prosjektet, og en film han tok opp. Super 8 film var ganske nytt på den tiden, kameraføringen...

Da har det igjen vært utbetaling av Grasrotmidler fra Norsk Tipping. Dette er for de fire første månedene i 2023. Som tidligere er det IL Bølgen som får mest her i bygda. De har 51 givere som totalt har gitt 12 769 kr. Bugøynes Helselag har også 51 givere som har gitt 7 456 kr. Bugøynes Bygdelag har 2 givere som har gitt 132 kr. ...

Bildet viser slippbedriften i Havnevesenet fra den tida da den var forholdsvis nyetablert. Som kjent var dette en videreføring av slippen i Vestersand som i sin tid ble starta av Hemming Vælitalo. Den ble overtatt av sønnen Sten som senere bygde opp den nye bedriften. Siden har det opp gjennom årene vært forskjellige eiere av bedriften.

Det kan se ut som garnfisket etter torsk i området rundt Bugøynes går mot slutten. Båtene som leverer er blitt færre og fangstene mindre. Men nå er krabbefisket åpnet etter at det har vært fen fredningsperiode i april. Samtidig er det tid for rognkjeksfiske med garn hvor man også kan levere bifangst av kongekrabbe. Foreløpig er det bare et par...

For en del år siden, mens Anne Ulven fortsatt bodde i Bugøynes, fikk ho laga et hefte om Lassigården for Sør-Varanger Museum. For de av våre lesere som er interessert i litt historie viser vi fotokopier av dette heftet i dag.