Kopi av Hvor står, eller ligger, saken nå? 1

10.05.2023

Bildet viser slippbedriften i Havnevesenet fra den tida da den var forholdsvis nyetablert. Som kjent var dette en videreføring av slippen i Vestersand som i sin tid ble starta av Hemming Vælitalo. Den ble overtatt av sønnen Sten som senere bygde opp den nye bedriften. Siden har det opp gjennom årene vært forskjellige eiere av bedriften.

Forholdet er i dag den at det kreves opprydding i området etter gamle synder som forurensning i bakken, og også i sjøbunnen rett utenfor, dersom man skal drive videre verftsindustri der. Bugøynes Bygdelag har stått på for å få midler til dette arbeidet og det har resultert i at det er bevilget 3,4 millioner kroner til dette arbeidet over statsbudsjettet. Det er FeFo som er pålagt å rydde opp. Så vidt jeg forstår er det slik at FeFo (selvfølgelig de som styrer og steller i FeFo, mennesker av kjøtt og blod) ikke vil ta imot disse pengene fordi de mener at det vil koste flere titalls millioner å rydde opp. Dessuten mener de også at det er ikke de som har opprydningsansvaret.

Samtidig har Bugøynes Bygdelag gjentatte ganger opplyst at det er interessenter som gjerne starter opp igjen båtverftet og at de samme interessentene kan stå for oppryddinga som ikke skal koste mer enn de 3,4 millionene som er bevilget. Kommer man i gang vil det kunne skaffe bygda 10-12 sårt tiltrengte arbeidsplasser.

Der står vi nå.

Og hvis opplysningene jeg her kommer med ikke er riktig ber jeg om at noen som vet bedre sender et innlegg og retter opp feilene.

Etter siste utvikling i saken synes jeg forøvrig at Bugøynes Bygdelag, som i høst fikk tildelt 12 000 kroner fra FeFo (kanskje som en liten bestikkelse) til opprydding på tomta der Pipolabuene sto før flytting, burde levere disse pengene tilbake som en symbolhandling. Dette i full offentlighet, med media til stede, for på den måten få saken på dagsorden igjen.

Det er tross alt valgår i år og alle har vel fått med seg at den ene lokalpolitikeren etter den andre ber oss å melde inn saker de kan ta fatt i.

En skandale av dimensjoner

Tekst & foto: Vilfred Ingilæ