nytt fra periferien

Bugøynes har fått sin Freesbee golfbane ved inngangen til Mosedalen. I kommunens postliste er det en henvendelse i anledning dette fra May-Helen Losoa Forsberg. Nettsida Bugøynes-Pykeijä har fått hennes tillatelse til å offentliggjøre brevet ho har sendt.

Bugøynes Festival har fått 100 000 fra Sparebank 1 Nord-Norge samfunnsløftet og 25 000 fra Finnmark fylkeskommune.

Ságat med reportasje fra matvogna i Bugøynes i morradagens avis.

En plante vi alle kjenner og som den yngre del av befolkninga elsker, men som mange i den voksne aldersgruppa har et noe kjøligere forhold til. Fin farge har den i alle fall og lyser opp i naturen der den vokser både i grøfter, på enger og tvers gjennom asfalterte veier. Og ikke minst i hager, kanskje allerede et døgn...

Noen ungdommer med tillatelse til å delta i ungdomsfisket har starta opp. Ellers går det mot slutten av et meget dårlig sjølaksefiskere, og her er det flere som har avslutta i uka som gikk. Pensjonister og et par fritidsfiskere deltar også enkelte dager ute på fjorden med sine juksaruller. Det er mye fin torsk å få for tida. Sei også....

Brannen på tidligere Varanger Laks & Vilt ble slukket etter noen timer i går, men etterslukking og brannvakt har foregått helt til i dag tidlig. Det var bygningene ned mot kaianlegget som ble flammenes rov. Det lokale brannvesenet gjorde en gedigen jobb før de fikk hjelp fra Kirkenes. De klarte å begrense brannen slik at bolighuset i området ble...

På avstand kan det nå se ut som Brannvesenet har kontroll på brannen i industrianlegget i Pipola. For øyeblikket er det vel etterslukning som foregår. Av det vi kan se er i alle fall de ytterste bygningene nedbrent. Det er Ke-Ro Fish AS som eier anlegget i dag. I et par års tid har Lyder Fisk AS drevet mottak her....

Det brenner på det gamle anlegget som i sin tid ble bygget opp av Varanger Laks & Vilt. Brannen startet en gang i dag tidlig etter at det var observert kraftig røykutvikling på stedet. Akkurat for øyeblikket er det åpne flammer i industribygningen, men på avstand kan det se it som det lokale brannvesenet kan ha greid å begrense brannen...

Da er det endelig bestemt hvor kanonen som er transportert fra Bugøya til fastlandet skal plasseres inntil videre. Ronny Ingilæ, som har stått for restaureringsarbeidet, opplyser til nettsida at de fra kommunen har fått tildelt området mellom den gamle fotballbanen og Dagahagi, der det i noen år ble brent et sankthansbål. Området er kommunens...

Fiskerimeldinga denne gangen viser at sjølaksefisket har tatt seg litt opp i uka som gikk, selv om det ikke blir landet de helt store fangstene. Men noe er det blitt på de som fisker på flere plasser. Ellers er det levert fisk som er tatt både på garn, lina og juksa. Og litt krabbe og reker. Leveransene her er til...

For vi bor fortsatt i et fritt land og kan i godt selskap skryte av at vi har vår ytringsfrihet. Det er ikke slik her «som i enkelte andre land vi ikke liker å sammenligne oss med».

Til sankthansaften i fjor ble det samla inn brennbart materiale til et sankthansbål. Bålet ble ikke tent på da det ble påvist behandlet materiale i det man hadde samla inn. Dermed ble bålet stående. Det har gått en sommer, en høst og en vinter og en vår. En ny sankthansaften opprant, men fortsatt står det som skulle bli...

Så langt har ikke sjølaksefisket tatt seg opp. Fangstene er små. I enkelte elver lenger sør er det registrert så liten oppgang at man har valgt å stenge mange elver helt opp til Nordland fylke inntil videre. Hvordan oppgangen i elvene her nord har vært er det foreløpig ikke blitt sagt så mye om og fisket foregår som...

I dag kl 11:45. Klarvær. Litt vind fra øst. Ca 11 grader. Bildet er tatt ved Hajanainengalliå (det knuste fjellet) som vi ser i forgrunnen.

Siste melding fra banken min. Nå behandles vi alle som potensielle kjeltringer. Så får vi bare håpe at de riktige kjeltringene også oppgir korrekte opplysninger når de fyller ut skjemaet ...

I 1992 hadde Randi en samtale med Emma Marjavara. Karin Petterson tok vare på avisartikkelen. Og nettsida har fått lov til å publisere den. Lørdagslesning.

De fleste i bygda kjenner sikkert til steinalderboplassen over Pipola i nærheten av det gamle vannbassenget. På mine turer rundt omkring i naturen rundt Bugøynes har jeg kommet over et annet sted som kan se ut som en lignende boplass som den over Pipola. Det er steiner som er lagt i en ring, typisk for sesongboplasser hvor man...

Soleiehov er en plante som vokser i hele Norge. Ligner litt på smørblomst, men er større. I vårt område kalles den ofte for bekkeblom. Det navnet kommer nok av at den vokser i fuktige områder langs små bekker og ellers der det er vann. Tidligere har planten vært brukt i folkemedisinen og hadde visstnok god virkning på forskjellige plager. Kanskje...

Nå er det åpna for laksefiske i hele området vårt. Så langt har fangstene vært heller dårlige, men det et ennå håp om at det skal bedre seg. I denne uka starter også ungdomsfiske for de som har meldt seg på. Her er det en del penger å tjene for de mellom 12 og 25 år. De kan...

I dag kl 10:30. Stille. 17 grader. Utsikt fra Sankarhaugen mot Varangerfjorden. Svinøya og Varkanreikæ.

De fleste visste hva som skulle komme. Noen hadde sett det før, andre hadde hørt det omtalt. De la merke til at lyset ble dempet. Den sterkeste spotlighten skulle tennes i det samme øyeblikket spranget var et faktum.

På onsdag ble det foretatt rydding av fjæra i området Mikkeligoppa og Baskasetti. Det var elever fra 8. klassetrinn ved Kirkenes skole som sto for oppryddinga. Som det går frem av bildene var det anselige mengder søppel som ble fjernet fra flomålet i et forholdsvis begrenset område.

Planene for et senter for Kongekrabbe i bygda lever fortsatt. Selv om Lerøy nå er ute av bildet ettersom de bestemte seg for å anlegge sitt visningssenter for laks i Kirkenes. I utgangspunktet var planen å ha et felles visningssenter for laks og Kongekrabbe i Bugøynes.

Vokser i små tette tuer og er en vanlig fjellplante i Norge. I Jotunheimen finnes den helt opp til 2280 moh. Sør i landet må man opp i høyden for å finne den, men her nord i landet kan vi finne den fra sjøkanten og oppover i fjellet. Trives godt i værharde områder og vokser ofte i bergsprekker. Kronbladene er hvite med et grønt nett av årer....

I uka som gikk starta sjølaksefisket for noen av de som driver med notfiske etter laks i området rundt bygda. Mye østavind har gjort sitt til at fangstene har variert blant fiskerne. Selv om østavind skal være god laksevind innover Bugøyfjorden kan det noen ganger bli i meste laget. Ellers er det fiske etter rognkjeks, noen...

Årsmøtet i Bugøynes husflidslag ble etter planen avviklet på Lassigården i går. Styret for 2024 har fått følgende sammensetning: