nytt fra periferien

Da er den gamle flytebrygga og piranlegget til Lassinranta Båtforening historie. Alt det gamle er fjernet og tatt på land. Det nye anlegget til turistbedriften Varanger Brygge A/S, med forretningsadresse i Kirkenes, er kommet på plass ved Bruggungalliå. Arbeidet med å ferdigstille piranlegg og servicebygg for turister pågår fortsatt. Alt i alt skal...

Oddvar Marjavara har i dag vært en tur i Ranvika med båt. Han melder at det ikke var en eneste krykkje i fjellet. Et trist syn når man tenker tilbake i tida da her var et yrende fugleliv. På det meste var det ti tusen hekkende krykkjepar i fuglefjellet.

Fortsatt gode fangster for rognkjeksfiskerne. Men så vidt vi kan se er det bare fire båter som driver med det, mens de andre som fisker fra Bugøynes prøver seg med line og juksafiske.

Bugøynes festival ønsker å bruke samfunnshuset under årets festival. Det er snakk om å ha lokalet tilgjengelig dersom det blir veldig dårlig vær på lørdagsformiddagen i festivalperioden, den dagen det er en del salgsboder på festivalområdet.

Fredag 12. mai sendte UD ut en pressemelding med en påminnelse om hva russiske fartøy har lov til og ikke, ved anløp til havner i Norge. I Norge kan russiske fiskefartøy anløpe havnene i Kirkenes, Båtsfjord og Tromsø, og påminnelsen presiserte at det er lov å bytte mannskap, bunkre, losse, proviantere og gjennomgå kontroller. Det er ikke lov...

De som driver med rognkjeksfiske har hatt gode sjøvær i uka som gikk. Prisen på rognkjeksrogn til fisker er på rundt 65 kr kiloen og krabbeprisene er omkring 350 kr kiloen. Båten vi har bilde av i dag er sjarken Hysjpåsæ. Den eies av Ro-La Fisk A/S og skipper er Roy Hølvold.

Bugøynes Husflidslag og Bugøynes Helselag tar saken om høye leiepriser på offentlige lokaler i Bugøynes et steg videre. De har sendt et brev angående dette til kommunen og søker om gratis leie av kommunens lokaler.

Jeg setter inn et par, tre gamle bilder fra tidligere 17.mai. Dette er sannsynligvis fra 1970-årene. Dersom noen fotograferer her i dag (og det er det sikkert mange som gjør) tar jeg gjerne imot bilder hvis de vil offentliggjøre det her i nettavisa.

Kulturdagene som arrangeres i Bugøynes i juni nærmer seg. Alf Salangi har en rettelse til programmet og forteller at gudstjenesten som er satt opp kl 10:30 på søndagen har nytt tidpunkt. Gudstjenesten er kl 12:00.

I uka som gikk er innleverte fangster av fisk forholdsvis små. Redskapene derimot er mange. Det er fiska både med juksa, line, torskegarn, rognkjeksgarn og teiner.

Nede på gamleslippen i Vestersand bygde Sten Vælitalo, Terje Linangi og Roger Johansen bygdas første (og siste?) kano av halvhårde huntonittplater tilbake i 1968. (I skolens regi er det senere støpt kanoer av glassfiber). Her er Stens fortelling om prosjektet, og en film han tok opp. Super 8 film var ganske nytt på den tiden, kameraføringen...

Da har det igjen vært utbetaling av Grasrotmidler fra Norsk Tipping. Dette er for de fire første månedene i 2023. Som tidligere er det IL Bølgen som får mest her i bygda. De har 51 givere som totalt har gitt 12 769 kr. Bugøynes Helselag har også 51 givere som har gitt 7 456 kr. Bugøynes Bygdelag har 2 givere som har gitt 132 kr. ...

Bildet viser slippbedriften i Havnevesenet fra den tida da den var forholdsvis nyetablert. Som kjent var dette en videreføring av slippen i Vestersand som i sin tid ble starta av Hemming Vælitalo. Den ble overtatt av sønnen Sten som senere bygde opp den nye bedriften. Siden har det opp gjennom årene vært forskjellige eiere av bedriften.

Det kan se ut som garnfisket etter torsk i området rundt Bugøynes går mot slutten. Båtene som leverer er blitt færre og fangstene mindre. Men nå er krabbefisket åpnet etter at det har vært fen fredningsperiode i april. Samtidig er det tid for rognkjeksfiske med garn hvor man også kan levere bifangst av kongekrabbe. Foreløpig er det bare et par...

For en del år siden, mens Anne Ulven fortsatt bodde i Bugøynes, fikk ho laga et hefte om Lassigården for Sør-Varanger Museum. For de av våre lesere som er interessert i litt historie viser vi fotokopier av dette heftet i dag.

Nedreveien 2 (Gnr 4, bnr 30) er overdradd fra Ragna N Asbjørnslett til Jan Arne Gaski Asbjørnslett.

I dag, kl 12:03. Frisk bris fra nord. En varmegrad. Tur på Bugøynesfjellet, se kart. Ca 8 km, først langs veien opp mot Gressholmvannet og deretter over fjellet i fint terreng tilbake til bygda. Underveis så jeg noen rein, et havørnpar og to ryper. Rypene hørte jeg også, selv uten høreapparat.

I går, 1. mai, blomstret maiblomsten Rødsildre på Sankarhaugen. Også gåsungene begynner å vise seg i seljekrattet i Dagahagi. Våren kommer.

Varierende fangster også i uka som gikk. Fangstene blir fortsatt stort sett tatt på garn, men et par pensjonister har levet fangster som er tatt på juksa. Bildet i dag viser «Bugøyfisk». Båten eies av Tom Egil Hansen.

Varierende fangster i uka som gikk. Nesten alt som blir landet er tatt på torskegarn, men det er også noen som har vært ute og prøvd juksa. Bildet i dag viser «Dansken». Båten eies av Norway Catch AS. Firmaet eies av Kent Toftelund Jensen og GT FINANS 2 AS.