Fiskerimelding uke 18

08.05.2023

Det kan se ut som garnfisket etter torsk i området rundt Bugøynes går mot slutten. Båtene som leverer er blitt færre og fangstene mindre. Men nå er krabbefisket åpnet etter at det har vært fen fredningsperiode i april. Samtidig er det tid for rognkjeksfiske med garn hvor man også kan levere bifangst av kongekrabbe. Foreløpig er det bare et par av båtene fra kommunen som har starta med dette fisket. Juksafiske er det bare et par pensjonister som driver med her i området.

Bildet i dag viser et håndkolorert trykk av John Savio. Den har tittelen «Sjørøik (Fisker)». Godt voksne folk gjenkjenner sikkert Tidemanns reklameskiltet for pipetobakken Karvet blad. Det er fiskeren fra denne reklamen Savio har kopiert.

Bildet er avfotografert fra boka til Niels Christian Bang «John Andreas Savio GRAFIKK, SLEKT OG BIOGRAFI».

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 18.

Tallene som følger her er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Lyder Fisk AS og Norway Shrimp.

Milleniumskråka 23 kg krabbe med teiner, Sunniva 164 kg rogn + 16 kg krabbe på garn, Bugøyfisk 569 kg fisk på garn, Egil Hansen 119 kg fisk på juksa.

VEI