Historien om Lassigården

06.05.2023

For en del år siden, mens Anne Ulven fortsatt bodde i Bugøynes, fikk ho laga et hefte om Lassigården for Sør-Varanger Museum. For de av våre lesere som er interessert i litt historie viser vi fotokopier av dette heftet i dag.