Juni 2023

Fjellfiol

11.06.2023

Her nord vokser planten helt nede i lavlandet ved sjøen. Lenger sør er den mer vanlig oppe i høyfjellet, opp mot 2000 meter over havet. Lett å kjenne igjen på sin sterke, gule farge. De brune stripene på nederste kronblad er veiviser for insektene til honninggjemmet.

Hun ville på sin egen måte rette opp igjen den skaden bankens meglere hadde påført henne. En halv million var kanskje småpenger for banken, men for henne var det snakk om framtiden.

Endelig ser det ut til at det er en utvikling i saken om opprydding etter tidligere forurensning ved slippbedriften i Bugøynes. Regjeringa har bevilget 105 millioner til næringslivet i Øst-Finnmark. Et resultat av krigen mellom Russland og Ukraina. Om jeg forstår det riktig så skal 10 millioner av disse pengene brukes til opprydding i Bugøynes, og...

Varanger Brygge Eiendom AS har kjøpt deler av Bryggeberget fra Bugøynes Eiendom AS for 600 000 kr.

Linefiske, juksafiske, rognkjeksfiske, krabbefangst og nå endelig har startskuddet for sjølaksefisket gått i deler av området som laksefiskere fra Bugøynes fisker i. Enkelte må vente til torsdag kl 00:00.