Eiendomsoverdragelse

08.06.2023

Varanger Brygge Eiendom AS har kjøpt deler av Bryggeberget fra Bugøynes Eiendom AS for 600 000 kr.