Juli 2022

Sakariassen hadde gått bort til den døde mannen og slått fast at mannen virkelig var død. Det var store skader i hodet, noe han sannsynligvis hadde fått da han var ført gjennom det steinete stryket.

Turistbedriften Varanger Brygge har nå fått tilbud fra Sør-Varanger kommune om leie av Pleymkaia. Avtalen går ut på at Varanger Brygge kan bruke anlegget i forbindelse med næringsvirksomhet. Leieavtalen gjelder til 2027.

Nå er huset og eiendommen etter Magna Enbusk lagt ut for salgs. På eiendommen står bolighuset som er avbildet og det gamle bolighuset. I tillegg er det et fjøs og diverse andre sjåer på denne rimelig store eiendommen som ligger meget sentralt i bygda. Så vidt vi forstår må det være mulig å oppnå en brukbar pris på dette salget....

Søstrene Supansa Stenbakk, Tae Sukram Øverlia og Natcha Sukram sel Tailandske matretter under Bugøynesfestivalen. På dagtid utanfor butikken. På kveldstid ved Norway King Crab. Alle tre er busett på Bugøynes og jobber på omsorgssenteret i bygda.

Multebær

28.07.2022

Multebær kjenner de fleste til. I disse dager modnes den her ute ved fjorden så det er bare å kaste seg i båten med bøtter og spann og komme seg over til Bugøya og sikre seg bær for vinteren.

De siste dagene er det blitt utført vedlikeholdsarbeid på den kommunale flytebrygga i bygda. Det er fortøyningene som blir sjekket og klargjort for en ny vinter som vil komme før eller senere. Og når høsten og vinteren melder sin ankomst ved Varangerfjorden bør alt være i orden.

Det er ferietid og det merkes godt på leveranser av fangst. Sjølaksefisket er inne i sluttfasen og noen etternølere tar opp fangsten av krabbe. Ellers er det turister fra inn- og utland som traffikerer fjorden nå for tida. Og noen lokale fritidsfiskere er så vidt i gang med å starte sesongen som skal gi dem fisk for vinteren. Men ennå...

Silkenellik

24.07.2022

I Norge vokser denne planten stort sett bare i Øst-Finnmark. Her er den ganske vanlig. Stengelen kan bli opptil en halv meter høy på lune steder og blomsten er rosa- eller purpurfarget. Ellers har planten en utbredelse østover. I Kina brukes den nære slekningen kinesernellik mye som medisinplante, og da dyrker og høster man den. Også silkenellik...

Østersurt

19.07.2022


Østerurt er en vanlig fjæraplante langs hele kysten i Norge, men er mest vanlig her nord. Sørgrensen går et sted nord i Danmark, hvor den forøvrig er fredet fordi det er blitt mindre av den. Sansynligvis er det klimaforandringer og varmere vann som er skyld i det.