Fiskerimelding uke 29

25.07.2022

Det er ferietid og det merkes godt på leveranser av fangst. Sjølaksefisket er inne i sluttfasen og noen etternølere tar opp fangsten av krabbe. Ellers er det turister fra inn- og utland som traffikerer fjorden nå for tida. Og noen lokale fritidsfiskere er så vidt i gang med å starte sesongen som skal gi dem fisk for vinteren. Men ennå er det tid nok.

Bildet i dag viser Valter Marjavara og hunden Don. Valter fiska laks fra Ranvika i årevis. De siste årene fiska han fra Kobbukta i Vognfjorden. Han kjøpte hytta som Åge Vælitalo d.e. hadde bygget der.

Og på slutten av av dagens fiskerimeldinge er det to foto av litt laksestatistikk fra 1926-1999.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 29.

Tallene som følger her er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway Cing Krab og Lyder Fisk.

Klar-Selin 347 kg krabbe, Luskin 59kg laks, Jonas 51 kg laks, Feieskjær 4 kg laks + 135 kg krabbe, Elisabeth II 837 kg krabbe, Isabel 591 kg krabbe, Even Petterson 35 kg krabbe, Esben Anders 177 kg krabbe, Flipper 186 kg krabbe.

Tekst & foto: VEI