Vedlikehold av fortøyninger

26.07.2022

De siste dagene er det blitt utført vedlikeholdsarbeid på den kommunale flytebrygga i bygda. Det er fortøyningene som blir sjekket og klargjort for en ny vinter som vil komme før eller senere. Og når høsten og vinteren melder sin ankomst ved Varangerfjorden bør alt være i orden.

VEI