Visningssenter for kongekrabbe og laks

02.08.2022

 I slutten av februar 2021 var det et større møte i bygda hvor blant annet framtidsvyene for et planlagt visningsenter for kongekrabbe og laks ble presentert. Vi ga et fyldig referat her i nettavisa fra møtet. På dette møtet informerte også Pål Haldorsen om planene til Varanger Brygge. Denne turistsatsinga går sin gang og alle kan se det er god framdrift.

Når det gjelder planene om visningsenter, som i utgangspunktet var en ide fra fra Visit Bugøynes, har vi ikke hørt så mye nytt av betydning i tida etterpå. På møtet i februar 2021 var også Norway King Crab, Lerøy og Orinor/ Kirkenes Næringshage representert. De var kommet med i prosjektet og man jobbet da videre med forprosjektet. Nå skulle også oppdrettselskapet Lerøy være med på finansieringssida og det skulle bli et opplevelsessenter/ undervisningssenter. Da fortalte man at forprosjektet var delt inn i flere faser og tidsaspektet på forprosjektet var 3-4 år. Det hadde en kostnadsramme på 650 000 kr. 60% av utgiftene skulle dekkes av Sør-Varanger Utvikling.

Nå begynner en del fastboende bugøynesværinger å lure på hvor langt man er kommet med disse planene.  

Februar

Tekst & fotomontasje: VEI