FEBRUAR

Bugøynes i dag.

Søndag, 28.02.2021

Kl 11.30 Mildvær. Pluss 3,5 grader. Vind fra sørvest.

Dugnad før fotballkamp.

Gamle bilder

Korsbekkenområdet i går.

Sol, rundt null grader og fint skiføre.   Bildegalleri

Lørdag, 27.02.2021

Minne fra Bugøynes.

Hver morgen hørte vi en moped kjøre forbi huset. Det var Leonard som kjørte og hentet ved, dvs han samlet rekved("russetømmer"?),  ...   Tekst/ foto: Anne Ulven   Les mer

Lørdagslesning: ... men noen hadde en annen plan.

Og først nå når pengene skulle deles, kom det nye regnestykket på bordet. Utarbeidet av en liksomgårdbruker som drev og rotet med noen høns som alibi for sine lysskye virksomheter. Den skulle han få dra lenger ut på landet med. Enda lenger enn der hvor han drev det såkalte småbruket sitt. De evige jaktmarker var neste stopp. Pengene skulle ikke deles på tre, ikke på to en gang.  Noveller/ historier

Fredag, 26.02.2021

Hilma Jakola tar det første spadetaket.

Torsdag, 25.02.2021

Kruttbua til Svend Foyn restaureres.

I fredagens Sør-Varanger Avis er det en stor reportasje om restaureringa av kruttbua til Svend Foyn. Om det da er kruttbua til Svend Foyn?     https://www.sva.no


Litt mer om laksestørje.

Onsdag, 24.02.2021

Bugøynesfestivalen får 20 ooo kroner.

Fylkesrådet for Troms og Finnmark har tildelt Bugøynes Festival 20 000 kr etter søknad.

Og booking og planlegging har starta opplyser nestleder og bookingansvarlig Janne Cathrin E Johansen.

https://www.facebook.com/bugoynesfestivalen/?ref=py_c#

Frode Stålsett: Et utfordrende prosjekt, men sykt spennende om vi får det til!

I tillegg til Varanger Brygges satsing på turistfiske i Varangerfjorden ble det også informert om hvor langt man var kommet med prosjektet «Visningssenter for Kongekrabbe i Bugøynes» på møtet mandags kveld. Dette er en idé som kommer fra Visit Bugøynes. Informasjonen ble lagt fram av Anne Vælitalitalo fra Norway King Crab, og hun hadde også med seg Frode Stålsett og Rune Rautio fra Orinor/ Kirkenes Næringshage.

Forstudiet til dette prosjektet ble startet i 2020. I tillegg til Visit Bugøynes er også Norway King Crab og Lerøy med på prosjektet. Siden oppstarten til forprosjektet har idéene vokst til noe mye mer enn det som var tanken i utgangspunktet, et visningssenter for Kongekrabbe. Nå er det snakk om at det skal bli et slags opplevelses- og undervisningssenter som bl.a.skal inkludere turisme/ forvaltning/ skole og media. Man ønsker at det skal bli en del av «den blå linjen» med utdanning innen havbruk og fiskeri. Samtidig vil man fortelle den spennende historien om Kongekrabben. Hvordan det har forandret seg fra den var en pest og en plage til den nå er en viktig ressurs som betyr enormt mye for mange. Forprosjektet er nå delt opp i flere faser og tidsaspektet på forprosjektene er 3-4 år, og har en kostnadsramme på 650 000 kr. 60 % av utgiftene dekkes av Sør-Varanger Utvikling.

Finansiering og drift av et framtidig senter ble det også opplyst litt om. En del av finansieringa kan gjøres gjennom at oppdrettselskaper får en undervisningskonsesjon/ utdanningskonsesjon fra skoleeier (skoleeier vil i dette tilfelle være fylkeskommunen) som driver med undervisningslinjer som har med aquakultur å gjøre. I Troms og Finnmark finnes det to slike undervisningskonsesjoner, en i Skjærvøy og en i Honningsvåg. Et oppdrettselskap vil da være med og finansierer prosjektet, i dette tilfellet er det Lerøy som er inne i bildet. De ser her en mulighet til å bruke oppplevelsessenteret/ undervisningsenteret til å utdanne folk til sine oppdrettsanlegg over hele landet. Både ta inn lærlinger og utdanne mellomledere. Og får man ressurspersoner innen krabbeforskning inn i prosjektet kunne man ta oppdrag innen det området. Og ikke minst skulle man ta betalt fra besøkende fra fjærn og nær. Som man forstår så er det her ikke bare snakk om et akvarium med noen kubikk saltvann hvor man skal vise fram et par, tre kongekrabber. Her er det snakk om noe helt annet.

Det ble presisert fra de som informerte at det er mye som må gjøres framover. Det vil ikke bli en enkel oppgave. Hovedutfordringa ligger i forhold til skolepolitikk, hvordan vil man at utdanningløpene på skolene i Øst-Finnmark skal være. Og finansieringa er avhengig av at man får en utdanningskonsesjon på plass. Det er det politikere og offentlig forvaltning som bestemmer.

Anne Vælitalo trakk også fram prosjektet the Whale på Andøya, som sikkert mange har hørt og lest om. Et senter som skal ta for seg hvalen. På samme mågte som hvalen er et reiselivsprodukt på Andøya da det alltid er hval der, vil et visningssenter for Kongekrabbe ha stor betydning for reiselivet i vårt område. Det er her krabba er, og det er krabba som har vært sentrum i reiselivet her i området i mange år allerede. Senteret på Andøya er beregnet åpnet i 2023, og de som har jobbet med det prosjektet vil gjerne være mentor for prosjektet som det snakkes om i Bugøynes. Man kan få mye lærdom av det de har drevet med. Også der er det offentlig og privat kapital som finansierer det hele. Så langt er summen visstnok oppe i 450 millioner kroner hvor det offentlige bidrar med 150 milloner.

Det ble sagt at det at det er mye arbeid som må gjøres for å skape engasjement og entusiasme, så egentlig er man ennå i første fase av forprosjektet og at det enda vil komme en fase to og fase tre.

Så egentlig er dette et langt lerret som må blekes før man får det til. I Øst-Finnmark finnes ingen linje på vidergående skoler som har med havbruk, oppdrett og fiskeri å gjøre. Så også der må det skje noe politisk først. Politikerne må påvirkes. Frode Stålsett sa det slik: Kjenner du en politiker så ta gjerne en kopp kaffe med vedkommende. Sjøl er jeg langt ifra sikker på at det er nok med en kopp kaffe.

Det ble også tatt forbehold om at fikk man ikke til de store planene så måtte man gå i en annen retning.

Ting har utviklet seg siden Eilif Salangi plasserte den første Kongekrabben som ble tatt i land i Bugøynes på et gammelt meierispann på trappa til undertegnede. Den historien kan leses i Brev fra periferien.        Brev fra periferien                                           VEI

Tirsdag, 23.02.2021

Bedehuset er nå en del av boligmassen til Varanger Brygge.

Det læstadianske forsamlingshuset (Bedehuset) er solgt til Varanger Brygge.

Varanger Brygge ønsker å legge til rette for økt sysselsetting i Bugøynes. I første omgang håper man at man i løpet av et par år kan skaffe 3-4 arbeidsplasser. Og så får man se etter hvert hvordan det utvikler seg.

De også vært inne på tanken om å bygge nye rorbuer slik som det finnes mange av i andre fiskevær og andre steder. Det har man gått bort fra og ønsker heller å benytte seg av den bygninsmassen som allerede finnes i bygda. Firmaet e i samtale med folk som sitter på hus, og da er det snakk om å leie, ikke eie. Foreløpig er det kjøpt opp to hus i bygda, huset etter Dagrun og Alfred Ingilæ, som sist var eid av Ronald Ingilæ. Dagrun-huset. Det tidligere bedehuset er også kjøpt og har fått navnet Eva-huset. Det skal gjøres om til leilighet med 6 sengeplasser. For tida holder man på med restaurering av Olga-huset som ferdig vil kunne tilby 10 sengeplasser. Også hyttene til Bugøynes Opplevelse skal pusses opp, samt Jäämeren sauna. Standaren på boligene skal holde et høyt nivå. Selv om det skulle gå slik at planene med båter og fiske må utsettes litt på grunn av pandemien vil renovering av bygninger gå sin gang, for sengeplasser er det alltid behov for. Samlet vil det bli rundt 30 sengeplasser i løpet av 2021. Og grunnen til at man ønsker boliger i selve bygda er at turistene da kan integreres bedre med lokalbefolkninga.

Planer videre.

Man har også planer videre utover den første delen av satsinga. Senere vil man få behov for ytterligere to boliger med 12 til 14 sengeplasser. Det er her man ønsker å leie hos andre, men også her stilles det krav til kvalitet.

Og enda lenger fram så ønsker man to eller tre nye bygg i sjønære tomter. De har også tenkt på den gamle oljetanken på Bryggeberget. Den er det Bugøynes Eiendom som eier, men Pål var ikke fremmed for å gjøre den om til en spesiell leilighet. Det er gjort flere andre steder i landet og vil absolutt være en attraksjon, mente han. Dessuten står den på bygdas beste tomt.

Helt til slutt nevnte han også en flyttbar sauna som man kunne bygge på en flåte og flytte litt rundt omkring i fjordområdet og plassere der det var anledning til det.

Under hele presentasjonen av prosjektet la Pål Haldorsen vekt på at man skulle fare varsomt fram og sørge for at tursistene ikke la etter seg altfor mange fotavtrykk. Dette skal være en bærekraftig satsing hvor natur og omgivelser ellers skal ivaretas på best mulig måte.

Det skal satses stort på fisketurisme.

På informasjonsmøtet i går informerte Pål Haldorsen om firmaet Varanger Brygge Holding som består av to selskaper: Varanger Brygge eiendom og Varanger Brygge drift. Driftselskapet er Varanger Brygge drift, som skal stå for all drift, mens Varanger Brygge eiendom tar seg av eiendommene, båtene, brygge, utstyr og leier ut til driftselskapet. Det er den tekniske delen.

Med utgangspunkt i Bugøynes skal man tilby et bærekraftig fiske til turister. Det skal ikke bare gjelde nærområdet utefor bygda, men hele Varangerfjordområdet, inkludert lakseelver og innlandsfiske. I første omgang er planene å går til anskaffelse av 8 nye, hurtigående aluminiumsbåter på 21 fot, med påhengsmotorer på på rundt 120 hk. Hver av båtene vil ha en prislapp på rundt 400 000 kr. Med disse skal fiskerne hurtig kunne ta seg til forskjellige steder i og langs fjorden ettersom Bugøynes har en unik beliggenhet i området. Et samarbeid med de som forpakter lakseelvene er man også iferd med å opprette. Det satses også på et utstrakt samarbeid med andre som driver med reiseliv og annen næringsvirksomhet i bygda.

Trofefiske.

Etter det Pål Haldorsen kunne fortell er det «trofefiske» som er hovedsatsinga. Det er ikke snakk om å bryte mest mulig fisk på land for å ta det med seg hjem til utlandet, men det er fiske etter den spesielle fisken disse fiskerne de ønsker å trekke til bygda går etter. «Fang og slipp» heter det vel på godt norsk. Det er fiskeentusiaster med penger som er satsingsområdet.

Foreløpig er ikke båtene bestilt, men de hadde et håp om å få de første på plass innen 1.juli. Nå er akkurat det satt litt på vent p.g.a. Koronapandemien vi har. Det er mulig man reduserer antall båter til 4 på grunn av situasjonen slik den er i dag. Det ble også opplyst at dersom man ikke får til et samarbeid med Varanger Museum angående Pleym-kaia, så vil flytebrygga til båtene bli anlagt et annet sted i havna.

Og nettavisa Bugøynes - Pykeijä kommer tilbake med mer. Også med informasjon om det planlagte "Visningssenteret for Kongekrabbe".

Bugøynes i dag.

KL 11.45 Minus 11 grader. Vind fra sørvest. Varierende sikt.

Mandag, 22.02.2021

Varanger Brygge ønsker å bruke Pleym-kaia i forbindelse med satsing på turistfiske.

Grei informasjon på møtet i kveld.

Det var ikke det helt stor frammøte på informasjonsmøtet som ble avviklet på Bistroen i kveld. Men det var i alle fall 15 personer utenom de som sto for informasjonen om Varanger Brygge og «Visningsenter for Kongekrabbe på Bugøynes» som deltok. Tre av personene som var møtt fram for å høre om planer i bygda var under 60 år. Så er det sagt.

På møtet kom det fram at Varanger Brygge ønsker å bruke Pleym-kaia som utgangspunkt for drift av båter i forbindelse med fisketurisme. Foreløpig har de ikke fått avklart dette med Varanger Museum. Vi kommer tilbake med mer informasjon fra møtet senere i løpet av uka.

Bugøynes i dag.

Kl 13.00. Minus 18 grader og vind fra sør-sørvest. Kaldt.

Informasjonsmøte på Bistroen i kveld kl 18.00. De som har mulighet og anledning oppfordres til å møte opp for å høre om fremtidsplanene innnen turistsatsinga i bygda. Det angår alle som bor her.

Gutta på tur.

Gamle bilder

Informasjonsmøte i kveld.

Søndag, 21.02.2021

Ved en gammel sjølaksefiskerhytte.

Gamle bilder

Bugøynes i dag.

Kl 12.20 Minus 16 grader. Kald vind fra sørøst. Litt frostrøyk på fjorden.

Lørdag, 20.02.2021

Lørdagslesning:  Ro, ro, ro min båt.

-Ro, ro, ro for helvete, hadde han avsindig skreket til henne.

Slik hadde hennes liv som nygift hovedstadsjente startet i det knøttlille fiskeværet. All aktivitet hadde stanset opp den dagen de kom med rutebussen, gikk av ved posthuset og slet med koffertene hennes hjem til svigermor.  Novelle av Randi Irene Losoa   Noveller/ historier

Gentjan leverer.

Sture Willumsen har kjøpt seg hus i Bugøyfjord og satser som fisker. (Huset er forresten et av de vi ser på et arkivbilde ved Klokkerelvmunninga litt lenger nede på sida). Han fisker fra Vardø, men får egna lina i Bugøynes hos Bugøynes fiskeriservise as.

Bugøynes i dag.

Kl 12.30 Minus 12,5 grader. Nesten stille. Fint vintervær. I et par uker har det vært fint sparkeføre i bygda og folk med spark har virkelig kunne kose seg. Ikke har det kommet nevneverdig med sne i denne tida heller. Brøytebilen har likevel hatt et par daglige turer ned fra Brannsletta langs fylkesveien. Også fylkesveien gjennom bygda har de polert jevnlig slik at den ble glattere og glattere. Og nå har de vært og strødd. Man skal ikke kose seg for lenge med sparkeføre, for da kan det hende folk begynner å trives for godt i de små bygdene. Men ennå kan man bruke sparken på de kommunale veiene. VEI

Fredag, 19.02.2021

Folk ved fjorden.

En god nyhet for arbeidere ved Bugøynes omsorgssenter.

Troms og Finnmark fylkeskommune har bevilget 900 000 kr til sikring av Vaggeveien i Bugøyfjord. Der skal det nå settes opp et rekkverk på en strekning av 650 meter. Vi går ut ifra at det er bakken ned mot Klokkerelvbrua som skal sikres. Rekkverket skal sikre kjørende mot å havne ned en bratt skråning og i sjøen. I årevis har omsorgarbeidere fra Bugøynes omsorgssenter, som leverer tjenester til folk i Vagge, sett på denne bakken som et skrekkens eksempel på dårlig veisikring. Og mange ganger har de måtte snu fordi føreforholdene har vært slik at de har måtte prioritere sin egen sikkerhet framfor å utføre jobben de skulle gjøre. Sansynligvis har brev og klager fra personalet ved omsorgssenteret vært en medvirkende årsak til pengetildelingen.

Bildet er et eldre arkivfoto. Veien som skal sikres er en bratt bakke til høyre for husene. Det er bare den slakeste delen helt i bunnen av bakken som er synlig her. Foto:VEI

Restaureringa av Piipolasjåene godt i gang.

Bugøynes Bygdelag fikk i fjor 330.000 kroner i støtte fra Fortidsminneforeningen. Disse pengene skal gå til å restaurere sjåene i Piipola. I tillegg må bygdelaget skaffe til veie en egenandel på rundt 150.000 kroner, hvorav mesteparten av summen blir realisert ved forskjellig dugnadsarbeid og ved at elever ved Kirkenes Vidergåend skole, byggeteknikk- og tømrerlinja, skal fikse og sette i stand den såkalte kruttbua til Svend Foyn som er den ene av sjåene. Sjåen lengst til venstre skal ikke bevares.

Les mer

Torsdag, 18.02.2021

Når hjelpen er nær.

Randi Irene Losoa

Hvis det er veldig akutt så kommer helikopteret. Men som regel er det ambulansen. Og hvis det ikke er så forferdelig kritisk, så er taksi løsningen.

Så hvordan er det å bo ti mil fra nærmeste sykehus? Og hvordan innretter man seg den dagen ulykken virkelig er ute og man må ha hjelp? Ikke om to timer eller to dager, men straks, om mulig; på minuttet. Les mer

Foto: Mosedalen. VEI

Møte om "Visningssenter for Kongekrabbe på Bugøynes" og "Varanger Brygge".

Bok-kafe på Lassigården.

Onsdag, 17.02.2021

Miljøpris til Bugøynes Helselag.

En meget fortjent pris til helselaget. De startet med strandrydding årtier før den berømte plasthvalen ble funnet død i sjøen ved Sotra i Bergen, og resten av verden fikk øynene opp for plastforsøplinga.

Bugøynes i dag.

Kl 11.00 Minus -13 grader.  Stille og fint vintervær.

De fleste bugøynesfiskerne begynner å bli ferdige med fangsten av kongekrabbe. Kvota på rundt 1800 kg til en god pris på rundt 230 kr kiloen er sikret for i år. Nå er det garnfiske etter torsk/skrei som planlegges, det er bare å vente på at innsiget av torsken komme til Varangerfjorden. En båt driver med linefiske og leverer fisk i Vadsø da det ikke tas imot fisk i Bugøynes for øyeblikket.    VEI

Visit Bugøynes utvider skriver Sør-Varanger avis.


Piipolajenter en sankthansaften.


Tirsdag, 16.02.2021

Lite aktivitet ved saunaanlegget. 

På denne tida av året skulle det normalt vært fullt kjør ved saunaanlegget til Visit Bugøynes ved Mortensandfjæra. Badende bussturister skulle tatt sauna, rullet seg i sneen og svømt i Varangerfjorden. For tida setter corona-pandemien en effektiv stopper for alle slike aktiviteter. De eneste aktivitetene man kan se i området nå er spor av oter, hare og rev i nysneen som kom i løpet av natta.

Pikelaget til I.L.Bølgen vant turnering.

Om Lyder Fisk og Sparkiaden i Sør-Varanger Avis.

  https://www.sva.no

Mandag, 15.02.2021

Restaurering av hytte i Ranvika.

Sjølaksefiskerne har forlatt sjølaksefiskeværet Ranvika. Mesteparten av krykkjene fra fuglefjellet, hvor det en gang var 10 000 hekkende par med fugler, har trukket til bynære strøk hvor de nå terroriserer gjester som sitter på utekafeene. Men hyttene står der fortsatt. Noen er restaurert og reparert av etterkommere til de som har bodd her mens de fiska laks. De siste par årene er det hyttene til William Gaski og Juhan Laurila at det har vært mest aktiviteter ved. 

Her sitter Dagny Osima og nyter en kopp kaffe med utsikt ved et nyinnsatt vindu i ei gammel hytte.  Les mer

Foto: Privat

Stort oppslag om Wenche Myre i Sør-Varanger Avis.

https://www.sva.no    

Bugøynes i dag.

Kl 11.00 Minus 5 grader. Fint vintervær.

Søndag, 14.02.2021

Søndagsskole.

Lørdag, 13.02.2021

Lørdagslesning: Bygdefest.

"Før vi hadde kommet oss ut av innkjørselen, var bilen omgjort til en rullende bardisk med fulle skjenkerettigheter. Passasjerene, viste det seg, hadde sikret drikke for en lang kveld, som skulle vise seg å bli nokså kort for enkelte av dem."    Noveller/ historier

Bugøynes i dag.

Kl 11.05 Minus 11 grader. Frostrøyk/ tåke/ dis (odo). Et sikkert værtegn i Bugøynes er at når været blir slik en dag så er det like før temperaturen begynner å stige.

Kl 11.20 På Tyttebærsletta var det full sol. Sol ble det også nede i bygda etter hvert.

Fredag, 12.02.2021

Ta en uke i Bugøynes til sommeren.

I nettavisa Kirkenes By kan vi lese om gatekunstner Terje Grimen, med utdannelse fra UiT, som sammen med ungdommer fra Kirkenes ønsker å fargelegge byen. Han ser etter vegg og andre flater som kan egne seg til tagging.

Les mer

Illustrasjonsfoto: Graffiti i Barcelona. Foto: VEI

Bugøynes i dag.

Kl 10.00  Minus 13 grader. Sol og frostrøyk.

Sjarkfisker.

Torsdag, 11.02.2021

Er folk i Bugøynes kvener?

I del 6 av sine minner fra Bugøynes tar Anne Ulven for seg begrepet kven. På bildet ser vi henne foreta en rundspørring i Oslo hvor hun undersøker om de som bor der vet hva en kven er. Foto: Privat

Gjesteskribenter

Kanskje et klassebilde? 

Gamle bilder    

Onsdag, 10.02.2021

Brev fra periferien: Tid for ski.

Sola er tilbake. Det er tid for å skrive om en av vår kommunes skjulte perler for folk som liker å bevege seg på ski litt utenfor ferdig opptråkkede løyper. Som av og til vil velge veien de går selv. Dette er villmark. Men samtidig ikke. Her har slekt og venner gått før meg. Her skal kanskje slekt og venner følge etter i kommende tider. Til fots i årstider det passet best, og på ski vinterstid...

Brev fra periferien

Sparkiaden 2021

«Svellingen» solgt ut av bygda.

"Svellingen" er båten lengst til venstre.

Den 31 fot lange Viksundsjarken «Svellingen»,som var eid av nå avdøde Asbjørn Stenbakk, er solgt ut av Bugøynes. Ny eier er Morten Bilen fra Holmfjell i Tana. Han skal drive med fiske fra Torhop. Til avisa Ságat sier han at sjarken ble kjøpt på billigsalg. Så der gikk eventuelle nyetablerere i bygda kanskje glipp av en gyllen mulighet. Det var båt nummer to solgt ut fra fiskeværet i år. Og det går rykter om at også en tredje båt er på vei bort. Det er båten «Sjøsprøyt» som har hatt hjemmehavn i Bugøynes og har levert fisk hit.

Båten "Sjøsprøyt" er kanskje også på vei bort.

Huset Astoria som ble borte.

Tirsdag, 09.02.2021

Det landes fangst i kongekrabbehovedstaden.

Ved den kommunale kaia lever «Eskil» med skipper Leif Ingilæ kongekrabbe i dag. Turen har gitt rundt 300 kg fin krabbe. Mottakeren er Lyder Fisk A/S, og det er plasssjef Gentjan Kryeziu som tar imot krabben. Han kan fortelle at det er meldt inn flere fangster i løpet av dagen, og de vil vel komme opp i 1000kg.

Sønnen til Leif, Ken Gjøran Ingilæ, er mannskap ombord i «Eskil». Også pensjonist Arnfred Aakerøy har vært med under dagens sjøvær som hjelpemann. Noe må man gjøre når ferieparadiset i Spania er utilgjengelig på grunn av pandemien som fortsatt stenger grensene. Og egentlig er ikke Varangerfjorden den verste plassen å væreen godværsdag.

Da jeg skal ta bilde av Gentjan sier han: - Du skal ta bilde med Bugøynes i bakgrunnen. Bare for å markere at dette er landets kongekrabbehovedstad!

Koronavaksinering i morra.

Onsdag blir det vaksinering av alle over 75 år, samt helsearbeidere i Bugøynes. Vaksineringa vil foregå på Samfunnshuset i løpet av dagen. Foreløpig har vi ikke hatt noen tilfelle av smitte i bygda.

Ser litt lysere ut for årets sjølaksefiske.

Brødrene Eilif og Vidar Hansen rensker laksegarnet for tare.     Arkivfoto: VEI

Mandag for en uke siden skrev vi om at det så mørkt ut for årets sjølaksefiskesesong. Klima- og miljødepartemenet har innstilt på at all krokgarnfiske skal forbys i 5 år, mens foreninga Norske Lakseelver går enda lenger og vil forby all fiske etter laks i sjøen.

Tirsdag i forrige uke var det er Webinar for styringsgruppe og arbeidsgruppe i kystsoneplanarbeidet for Varanger. «Varangerfjorden - En kunnskapsstatus ved Havforskningsinstituttet om utvalgte fysiske forhold og økosystemer».

På dette seminaret holdt Vidar Wennnevik foredraget «Villaksen - status, beskatning og trusler.»

Vi tar bare med konklusjonen av foredraget hans.

Så får vi håpe at også folka i Klima- og miljødepartementet har fått med seg konklusjonen fra seminaret. Og at de ser at det ikke er sjølaksefiskerne som er villaksens største trussel.

Mandag, 08.02.2021

"Hektori" og "Liuskalakki".

Gamle bilder

Kapellet som knelte.


På Tyttebærsletta er det tydeligvis en tilhenger med kapell som ikke er beregnet til utendørs bruk. Etter den siste tidas snefall, riktignok tørr og lett sne, ble det likevel for mye for dette kapellet. Enkelte produkter er vel nesten konstruert for å tåle svært lite, for ingen skal komme å si at sneen som har falt de siste ukene har vært tung og våt. Dessuten har vinden fjernet det meste med jevne mellomrom. Reklamasjon.

Søndag, 07.02.2021

Folk ved fjorden.

VinterPerletur opp Mosedalen.

Helselaget har i samarbeid med Perletur fått kjørt opp en løype til toppen av Mosedalen. Rapportene går ut på at det er fint å gå oppover løypa både på ski og truger. Tar man med seg en rattkjelke eller snowbord kan det bli en frisk tur nedover også.

Fortsetter man litt videre fra toppen kommer man til Pitkækuuru (Langkløfta). Der kan man ta til høyre og følge den et stykke, og når kløfta begynner å falle ned mot Gressholmvannet (Kentæjærvi) tar man til venstre og kan gå i lett kupert terreng helt til Marivannet, og gjerne til Storsandvannet også. En tur for de litt spreke, eller for de som har god tid. Med gode klær og litt mat i sekken går det helt fint. Dessuten krysser man snescuterløypa som går til Bugøyfjord underveis og kan ringe etter hjelp om det skulle være nødvendig. Og hvis det er dekning.

Har testa deler av løypa i dag. Til fots, uten truger eller ski. Det var fint å gå langs den oppkjørte scuterløypa nesten helt opp til Keskidørmænjærvi. Før meg hadde var det spor etter et par som også hadde gått til fots, og langt oppe, på vei opp Korketrekkeren mot Ranahammas var det to personer på ski som tydeligvis gikk helt til topps. Tekst/Foto: VEI

Lørdag, 06.02.2021

Samefolkets dag. Gratulerer med dagen.

Med to dikt av den samiske multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001) ønsker vi alle en god dag.

i sommernatta

talar eg til

fjøresteinane


og dei svarar

men eg skjønar ikke deira språk

ooo

da jeg var barn

undres jeg 

hvorfor jeg ikke hadde vinger

som andre fugler


og om jeg ikke lenger er barn

forundrer det meg likevel

Korset i Akkoberget.

I Kjøfjorden, utenfor Nord-Leirvåg, er det en svart berghammer som kalles Akkoberget. I gamle dager, da samene ennå tilba sine egne guder, var dette en offerplass for gudinnen Akko. Akko var gift med Adja (Ukko), den mektigste blant gudene. Til Akko ofret man all slags god mat for at man til gjengjeld skulle få gode fangster til lands og til vanns.       Les mer    Foto: Bjørg Solsvik 

Bugøynes i dag.

Kl 11.45 Minus 3 grader. Kald vind fra nord.

Fredag, 05.02.2021

Deler av skuterløypa er åpnet.

Skuterløypa fra Tyttebærsletta til Marigoppa/ Mattigoppa og Storsand er nå åpnet for kjøring.

Fotoet over viser en campingvogn oppe ved 4. Marivann. Bildet er tatt i fjor vinter. Vogna ble i sin tid  fraktet dit med sneskuter, og det var lenge før de offisielle løypene kom. Nå har den stått ved vannet i årevis og begynner å bære preg av det. Stort sett er det vel bare musene som bruker den. De fleste er sikkert enig i at den ikke hører hjemme her. Jeg håper noen av de som bruker sneskuter tar et tak og sørger for at vogna blir demontert og hentet ned.

Tidligere gikk skuterløypa over vannet hvor vogna står, men etter forandringene som kom i fjor så går det ikke lenger løype dit, så husk å søke disp.  VEI

Fra tida før Kongekrabben kom.

Torsdag, 04.02.2021

Bugøyneshistorie. Del 5 av Anne Ulven.

Onsdag, 03.02.2021

Selv om det helt siden 1803 er blitt drevet handel og fiskekjøp på Bugøynes har det neppe vært mange ansatte. 3- 4 personer jobbet fast på kaia. I perioder trengte man flere til blant annet henting av isblokker og egning. Etterhvert som fiskebruket ble utvidet med trandamperi og kaia ble forbedret med heisekran med håndvinsj trengte man flere ansatte. Fiskebruket har gått konkurs flere ganger og nye eiere har overtatt.

På bildet ser vi Magnus Johansen, Jakob Lilleng, Andreas Seipæjærvi og Tryggve Seipæjærvi. Isblokken er er transportert via ei renne ned til ishuset ved sjøen.

Bildet er kopiert fra et negativ lånt fra Asmund Seipæjærvi/ Frode Sepæjærvi.


Laksefiskerhytter ved Kasterholmen.

Laksefiskerhytter i nærheten av Kasterholmen. Det var stort sett sjølaksefiskere fra Bugøyfjord som fisket laks  i dette området  på sørsida av Bugøyfjorden.

Noen av våre lesere spør om hvor Kasterholmen ligger i fjorden. Se et kartutsnitt her Les mer

Et fotballbilde fra 17.mai.

Tirsdag, 02.02.2021

Lerøy har fått tillatelse til oppdrettsanlegg ved Kasterholmen.

Det er nettavisa Kirkenes By som skriver dette i kveld. Bugøynes fiskarlag, med mange andre, har vært kritisk til et oppdrettsanlegg i området. Formann i fiskarlaget, Erling Haugan, blir også intervjuet i artikkelen og er forståelig nok svært skuffet. Men har egentlig Lerøy fått en tillatelse? På slutten av artikkelen kommer det fram at avgjørelsen vil bli tatt i løpet av februar.

Brev fra periferien. Oktober 2020.

Etter en sommer smekkfullt av turister som har invadert veiene, vandret hvileløst omkring i smugene, klatret på knauser, ropt ut mot Varangerfjorden, svømt i sjøen og tatt selfies på de mest tenkelige og utenkelige steder går vi nå inn i en stille årstid. En årstid hvor mørket senker seg tidligere og tidigere, stjernehimmelen blir mer og mer synlig og nordlyset krøller seg lystig over oss enkelte kvelder. Neonlys fra reklameskilt er fraværende og de mørkeste kroker forblir i mørket. Brev fra periferien

Sola er tilbake.

Kl 09.30 Sola er tilbake. Minus 6. Fint vintervær.

Og så viser det seg at det som ble skrevet for noen dager siden om at skolen har en fast soldag ikke gjelder lenger. Man har visst gått tilbake til den gamle ordningen om at solfri blir det den dagen sola viser seg. Så i dag har eleven solfri. Hvis også dette er galt er det bare å sende inn rettelse.

Mandag, 01.02.2021

Blir det slutt med sjølaksefiske i Bugøynes?

Sjølaksefisker Finn Hjalmar Seipæjærvi ved laksebruket en godværsdag. Arkivfoto: VEI

Det kan se ut som det gamle, kulturbasert fiske etter laks i vårt område er iferd med å knele for det voksende behovet for elve- og turistfiske. Mens Klima- og miljødepartementet innstiller på at all krokgarnfiske etter laks skal forbys i 5 år fra og med i år, mener Norske Lakseelvers forening at det må mye sterkere lut til for å berge villaksstammen. Det er Sagat som tar opp dette i mandagsavisa.

Les mer


Trimbøkene er på plass.