FOLK VED FJORDEN 


Ken Gøran Hansen Ingilæ (47)

Onsdag, 05.05.2021

«I dag har æ tatt opp rognkjeksgarna som har stått i Goppa. Det lover litt dårlig vær til i morra, så da e det ikke lurt å ha dem ute».

Han fisker rognkjeks med båten «Jonas», som forøvrig er oppkalt etter en av sønnene hans.

Til daglig bor han i Kirkenes, men det går greit å pendle sier han. Pendle må man gjøre andre steder også. Dessuten har han et hus i Bugøynes han kan bo i når det ikke er leid ut til turister. Thereses Feriehus.

Han har hatt forskjellige jobber opp gjennom årene, mest fiskerirelaterte. I dag er han en av bygdas yngste, aktive fiskere. Tidligere i år har han vært med på båten «Eskil» og fiska opp torskekvota sammen med faren, Leif Ingilæ, som eier båten.

Tekst/ foto: VEI


Elian Kryeziu Johansen (10) og Vivian Øverlia (4,5)

Mandag, 19.04.2021

Elian og Vivian er ute en vårdag på Tyttebærsletta. Vivian har tatt med seg sparkesykkelen, mens Elian går på rulleski. Han er veldig glad i å gå både på ski og rulleski. Dessuten trener han håndball og deltar hver uke på trening i Kirkenes. Foreldrene til Elian er Gentjan Kryesiu og Janne Ebeltoft Johansen.

Vivian er en av to i bygda som går i barnehagen til daglig. Hun der datter til Svetlana og Jim Øverlia. De bor alle på Tyttebærsletta.
Tekst/foto: Bjørg Solsvik


Jenny (Nilsen) Abrahamsen (85)

Onsdag, 28.04.2021

«Æ jobba i butikken våres helt fra æ gifta meg i 1957 og fram til æ gikk av som pensjonist».

Jenny var gift med handelsmann Kolbjørn Abrahamsen. Det var de som bl.a. etablerte det første oppdrettsanlegget for laks i Varangerfjorden. Ellers drev handelshuset også med bær, vilt og villaks i tillegg til vanlig kolonialhandel. I en periode solgte de båter og påhengsmotorer.

I familien var de 11 søsken, og de er to søstre som fortsatt er i livet. Begge bor i bygda.

Etter at hun ble enke traff hun Johan fra Leknes i Lofoten. I 2004 flyttet hun til Elvebakken ved Leknes og ble der til 2015. Da kom hun tilbake til Bugøynes og har bodd her siden. Hun har 5 barn, 8 barnebarn og 3 oldebarn.

Jenny er tante til Erling Ingilæ. Tekst/foto: Bjørg Solsvik


Erling Ingilæ (77)

Fredag, 19.02.2021

"Den første jobben æ var skikkelig ansatt i var på kaia da æ var 16 år. Var med på å ekspedere lokalbåtene, bl.a. Renøy. Det var før vi fikk vei og lokalbåtene anløp bygda daglig."

Forøvrig har Erling et arbeidsliv som spenner over et stort felt. Her tar vi med noe. Fra ekspeditør på kaia, til noen år i utenriksfart. Deretter var det tilbake i bygda hvor han jobbet på fiskebruket i en periode før han ble ansatt hos en entreprenør Astrup som var i bygda for å sette opp den nye slippbedriften i Havnevesenet. Han fulgte med entrepenøren til Kirkenes og ble der i noen år. En lang periode var han ansatt i handelshuset til Kolbjørn Abrahamsen, bl.a. da Abrahamsen starta opp med lakseoppdrett i Gandvik. Og da Jarle Abrahamsen overtok fiskebruket i bygda jobba han der, mens han de siste yrkesaktive årene jobbet for Lerøy.

Nå som pensjonist er det arbeid i og utenfor hjemmet i Piipola mye dreier seg. Og ikke minst vedsaging. Hytte har han i Marigoppa.

Idrettskarrieren hans var i bedriftsidrettslaget Slogen og i Bølgen Old Boys.

Til slutt skal det tas med at det var var Erling som i sin tid lærte undertegnede å sløye fisk i et visst tempo. Det var den gang det var sløyegjenger på kaia som på akkord sløyde seifangster til seisnurpere som kom inn med fangst, rundt 1970.

Erling er bror til Leif Ingilæ.  Tekst/foto: VEI


Torgunn (Dørmænen) Buljo (66)

Søndag, 07.02.2021

«Æ begynte å vaske på legekontoret i bygda i 1996.»

I dag har hun deltidsjobb som vasker på Bugøynes Omsorgsenter, en jobb hun forøvrig trives godt med. Siden hun starte med vaskejobber i 1996 har hun stort sett holdt på med den type lønnet arbeid. Også på skolen har hun i perioder vært kommunalt ansatt vikar som rengjører. Før hun begynte med det jobbet hun, som veldig mange andre i bygda, innen fiskeindustrien. Det kunne i den tida, som nok de fleste vet, være et fysisk slitsomt arbeid. Og ennå er det visst like slitsom skal en tro de siste tiders medieoppslag om hvor vanskelig det er å få nordmenn til å ta jobb innen fiskeindustrien.

Torgunn er datter av Signe og Agnar Dørmænen.

I dag skufler hun litt sne som har pakket seg sammen etter en del vind de siste dagene. I Storsand, ca en mil langs veien opp mot Brannsletta, har hun hytte. Den er etter svigerforeldrene Emma og Albert Buljo. Tekst/foto:VEI


Knut Skimlid (72)

Søndag, 24.01.2021

"Æ driver og løser opp den harde sneen som vinden har pakket sammen i løpet av natta. Så skal æ bruke snefreseren etterpå."

Knut har teknisk utdannelse fra ungdommen. Opp gjennom livet har han vært innom mange yrker. Fisker, sjømann, fiskebrukarbeider, slipparbeider med sveising, dreiing, montering av motorer, både på den gamle slippen i Vestersand i og den nye i Nakka. Ellers er jakt, fiske og friluftsliv en interesse i tillegg til mye annet, så elvevakt inngår også i ting han har holdt på med. Som ung lærte han å slakte dyr, så det behersker han. Han er vel det nærmeste man kommer en «altmuligmann», en yrkestittel som fortsatt finnes i mange bygder. En del «frisørarbeid» er det også blitt opp gjennom årene. Nå sier han at han lever herrens glade dager som pensjonist og legger til at han i vinter har overhalt og reparert noen aggregater. Har barndomshjemmet sitt i Bugøyfjord. Det er en mye brukt hytte nå. Tekst/foto: VEI


Tove (Marjavara) Aakerøy (70)

Søndag, 17.01.2021

«Æ e ute og går tur for å få tilbake kondisjonen etter lang tid i ro. Har kledd meg godt og skal gå en runde i lysløpa og ta noen øvelser på apparatene som er plassert her.»

Tove har sammen med mann besøkt barn og barnebarn sørvest i landet i juletida. Ho har tre barn og seks barnebarn. I de siste årene har ho og mann oppholdt seg mye i Malagaområdet i Spania på vinterstid. Nå har koronapandemien forandret hverdagen, og neste tur dit er satt på vent.

Det yrkesaktive livet har ho levd i Bugøynes, og jobbene har vært av forskjellig art. Bl.a. på fiskebruket da det ble drevet med filetproduksjon der, i hjemmetjenesten og deretter i barnehagen da bygda fikk barnehage.        Tekst/foto: VEI


Leif Ingilæ (69)

Torsdag, 07.01.2021

«Æ har vært i garasjen til Hans (Seipæjærvi) og kutta til et slangestykke til pumpa i båten. Det var en lekkasje i den gamle slangen, så den måtte skiftes ut.»

Leif eier båten Eskil og akkurat nå er det fiske etter krabbe som er aktiviteten. Ellers om året driver han med garnfiske etter torsk. Han er også en av veteranene og kulturbærerne når det gjelder sjølaksefiske. Dette fisket driver han med not og garn. I tillegg har han en fot innenfor turistbransjen hvor han tar turister og andre med ut på havet. Kombinasjonsnæring med andre ord. For en del år siden solgte han også fisk fra fiskebil, både i Norge og Finland.                                       Tekst/ foto: VEI