Tid for å komme ut av skapet?

04.05.2022

To engler i sneen, og snart ankommer en ny til Bugøynes.

Den nye engelen kommer riktignok landeveien, men den kommer. Lenger sør er man i gang med å organisere en ekspedisjon mot nord og i slutten av mai skal ekspedisjonen med en engel være her i mer polare strøk av verden. Noen har altså snakka sammen og kommet fram til at Bugøynes trenger en engel.

Fortsatt vet ikke vi som bor og lever i bygda hvem som er kontaktpersoner og organisatorer her på stedet.

Er ikke tida nå inne til å komme ut av skapet?

En engel i sneen - og en i Bugøynes

Kjærlighet - håp og medfølelse

Vilfred Ingilæ