Raimond tar bladet fra munnen

26.01.2022

Raimond sier at han på ingen måte er imot at folk satser på å utvikle arbeidsplasser innen den voksende reiselivsnæringa i bygda, men at han reagerer på at straks det blir ledige hus i Bugøynes så blir de kjøpt opp av reiselivsbedrifter.  

Illustrasjon fra nettavisa Kirkenes By.

I nettavisa Kirkenes By den 23.01 tar Raimond Abrahamsen bladet fra munnen og sier ifra om hva han mener om boligkrisa i Bugøynes. Til journalist Tor Sandø, som har skrevet artikkelen, uttaler han at han er lei av at reiselivet i bygda kjøper opp hus som blir ledige og lagt ut for salg.

Raimond sier at han på ingen måte er imot at folk satser på å utvikle arbeidsplasser innen den voksende reiselivsnæringa i bygda, men at han reagerer på at straks det blir ledige hus i Bugøynes så blir de kjøpt opp av reiselivsbedrifter. Og det blir da hus som bli leid ut til turister i sesongen, isteden for at folk som kanskje vil oppholde seg i bygda over lengre perioder kan leie dem. Skal man utvikle bygda slik at folk kan bosette seg her må man ha tilgang på boliger, sier han til nettavisa Kirkenes By. Han mener også at kommunen må inn og gjøre noe. At det er der løsninga ligger.

Det Raimond tar opp er noe som har blitt diskutert i bygda i lengre tid, men han er vel en av de første som går offentlig ut med det. Ikke det at det er boligmangel, men at reiselivsbedrifter overtar husene som selges.

I samme artikkel blir det fra kommunens side nevnt at det er politiske virkemidler som må til når det angår boligpolitikk og hvordan det skal drives. Ordfører Bergseng (AP) sier at boplikt som virkemiddel i Bugøynes ikke har vært diskutert. Og at man må prøve å løse boligproblematikken i bygda på en annen måte. Man må gå i dialog med innbyggerne og næringslivet i bygda.

Nå er det vel akkurat den diskusjonen Raimond har fått opp til overflata ved å stille opp i media.

I artikkelen kommer også politikerne Elin Mathisen (Varaordfører, SV) og Nina Danielsen (H) med sine kommentarer.

Fra Bugøynes Bygdelag uttaler leder Terje Buljo at han forstår reiselivsbedriftene som heller velger å leie ut hus de kan få 2000 kr for pr natt fra turister, istedenfor en husleie på 6-7000 kr pr måned fra fastboende. Og at folk som har arvet hus i bygda selger til reiselivsbedriftene forstår han også godt. Det er en privatsak, sier han, og mener også at det er kommunen som må inn i bildet med løsninger.

Pål Haldorsen, som driver reiselivsbedriften Varanger Brygge AS, er enig med leder i Bugøynes Bygdelag. Til nettavisa Kirkenes By sier han at de har kjøpt husene de eier i bygda til markedspris og har totalrenovert dem. Bl.a. sier han dette: «...Det er fritt fram for alle å kjøpe hus i bygda og totalrenovere dem, slik vi har gjort. Det er markedet som bestemmer. Noe mer enn det, tror jeg ikke jeg vil si om dette, sier han.»

VEI

Illustrasjon fra nettavisa Kirkenes By.