Planene om visningssenter ikke lagt på is

12.01.2024

Planene om å etablere et visningsenter for kongekrabbe i Bugøynes er ikke lagt på is. Etter det som kan ses på kommunens postliste har det i denne uka vært invitert til et lunsjmøte på Bistroen hvor også ordfører Magnus Mæland var en av de inviterte. Det er Norway King Crab som hadde tatt initiativet til møtet hvor blant annet etableringa av visningssenterte skulle diskuteres.

Av andre som skulle delta på møtet er følgende nevnt i invitasjonen: Næringssjef Stian Celius, Visit Kirkenes ved Dag Norum, innovasjon Norge ved Sveinung Gabrielsen, Bugøynes bygdelag ved Terje Buljo, Visit Bugøynes, Varanger Brygge og Fiskarlaget.

Her følger en lenke til planene for et par år tilbake i tid: Visningssenter for kongekrabbe og laks

VEI